Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Παρατείνονται οι προθεσμίες για υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Με απόφαση του Υπ. Οικονομικών
Παρατείνονται οι προθεσμίες για υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Παρατείνονται, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου, οι προθεσμίες για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων από συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογούμενων. Οι παρατάσεις αυτές δόθηκαν μετά από σχετικά αιτήματα διαφόρων επαγγελματικών τάξεων, λόγω της μη έγκαιρης λήψης των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ειδικότερα:
Για τους φορολογούμενους με εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων, από κινητές αξίες, από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. με έγκριση ισολογισμού μέσα στο 2009, καθώς και επαγγελματίες που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα με βιβλία Α΄ - Β΄ κατηγορίας ή χωρίς βιβλία, κύριοι ή κάτοχοι Ε.Ι.Χ. ή ημιφορτηγού Ι.Χ. κ.λπ., εφόσον δεν απαλλάσσονται για την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους και όσοι δεν έχουν εισοδήματα (άρθρο 62, ν. 2238/1994), που η προθεσμία λήγει την 1η Μαρτίου 2010, η υποβολή δηλώσεων παρατείνεται έως τις 12 Απριλίου 2010 και θα ολοκληρωθεί εντός 11 εργάσιμων ημερών, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φορολογουμένου (με αρχή για το ψηφίο 1 την 12η Απριλίου 2010).
Για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (παρ. 2, άρθρου 101, ν. 2238/1994), που η προθεσμία λήγει την 10η Μαρτίου 2010, η υποβολή δηλώσεων παρατείνεται έως τις 12 Απριλίου 2010.
Για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2010 των υπόχρεων των παραπάνω κατηγοριών, η προθεσμία ορίζεται στις αντίστοιχες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Παράλληλα, με άλλη απόφαση του υπουργού Οικονομικών, παρατείνεται έως τις 26 Μαρτίου η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) έτους 2009 των νομικών προσώπων που εμπίπτουν στην παράγραφο 6 του άρθρου 3του ν. 3808/2009.

Διαβάστε όλο το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για το «νέο σχολείο»