Νόμος 3869/2010 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Εφαρμογές υπολογισμού μηνιαίων καταβολών (ν.3869/10) για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Εκτύπωση

Εφαρμογές που διευκολύνουν τους οφειλέτες και όλους τους ενδιαφερόμενους (δικηγόρους, ενώσεις καταναλωτών, δικαστές κ.ά.) στην αξιοποίηση του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
Με την πρώτη εφαρμογή διευκολύνεται ο οφειλέτης να προσδιορίσει τα ποσά στα οποία κατανέμεται η μηνιαία δόση του προς τους πιστωτές σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2  ν.3869/10.
Με τη δεύτερη εφαρμογή καθορίζεται η μηνιαία δόση που  πρέπει να καταβάλλει ο οφειλέτης προκειμένου να διατηρήσει  την κύρια ή μοναδική κατοικία του και η κατανομή της δόσης αυτής στους πιστωτές σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2  ν.3869/10.
Εφαρμογή 1 - Βασική ρύθμιση οφειλών με μηνιαίες καταβολές (άρθρο 8  παρ. 2  ν.3869/10)
Εφαρμογη 2 - Ρύθμιση οφειλών για την προστασία της κύριας κατοικίας (άρθρο 9 παρ. 2  ν.3869/10)

Λειτουργία του Πανελλήνιου Δικτύου υποστήριξης των υπερχρεωμένων καταναλωτών

Γενική Γραμματεία ΚαταναλωτήΞεκινάει η λειτουργία του Πανελλήνιου Δικτύου υποστήριξης των υπερχρεωμένων καταναλωτών και παροχής σε αυτούς δωρεάν νομικής συνδρομής στο στάδιο της προσπάθειάς τους για εξωδικαστική  ρύθμιση των χρεών τους, με τη συμμετοχή δικηγορικών συλλόγων και ενώσεων καταναλωτών από όλη τη χώρα.
 
ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 

Διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου (Νόμος 3869/2010)

Νόμος 3869/2010

 Άρχισε από την Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011, η εφαρμογή του νόμου 3869/2010 «για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις».  

 
  • Κ.Υ.Α. Ζ1-1398/10 - ΦΕΚ (1/Β/03.01.2011) - Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010.
  • Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πρώτης ή μοναδικής κατοικίας μέχρι τις 30.06.2011

 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Κατεβάστε τα σχετικά έντυπα για την διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου
 

Νόμος για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Νόμος 3869/2010Δημοσιεύθηκε o Νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/03.08.2010) "ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις"
Πρόκειται για το νόμο, ο οποίος ενδυναμωμένος μέσα από τις εκτενείς διαδικασίες διαβούλευσης που προηγήθηκαν, δίνει την προοπτική απεγκλωβισμού των υπερχρεωμένων καταναλωτών και επαγγελματιών  από την υπερχρέωση και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πλέον ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, χωρίς τα ανυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος. 
  • Δελτίο τύπου σχετικά με την έναρξη λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής για την παροχή πληροφοριών στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (80111 97367).
  • Δελτίο τύπου σχετικά με την έναρξη της εφαρμογής του εξώδικου συμβιβασμού για τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. 
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
  Κατεβάστε τα σχετικά έντυπα