Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2010

Μεταφορές: η Επιτροπή ξεκινά εκστρατεία για την ενημέρωση των επιβατών σχετικά με τα δικαιώματά τους


Οι επιβάτες θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες για τα


δικαιώματά τους όταν ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς ή αεροπορικώς χάρη σε


μια πανευρωπαϊκή διαφημιστική εκστρατεία σε 23 γλώσσες που ξεκίνησε η


Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Αν και η Επιτροπή τα τελευταία χρόνια έχει


θεσπίσει νομοθεσία για να εξασφαλίσει ότι οι επιβάτες στις αεροπορικές και


σιδηροδρομικές μεταφορές ωφελούνται από τα ίδια πρότυπα μεταχείρισης


σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γνωρίζουν ακόμα όλοι οι επιβάτες αυτά


που δικαιούνται. Για να διορθωθεί αυτό, αφίσες που θα υπενθυμίζουν στους


πολίτες τα δικαιώματά τους θα αναρτηθούν στους αερολιμένες και τους


σιδηροδρομικούς σταθμούς σε όλα τα κράτη μέλη από σήμερα, εγκαίρως για


την έναρξη της περιόδου των διακοπών. Οι ταξιδιώτες θα μπορούν επίσης να


συμβουλεύονται δωρεάν φυλλάδια και έναν ειδικά σχεδιασμένο ιστοχώρο σε


όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ο αρμόδιος για τις μεταφορές αντιπρόεδρος Siim Kallas δήλωσε τα εξής: «Τώρα


που εκατομμύρια Ευρωπαίοι ετοιμάζονται να ξεκινήσουν για τις καλοκαιρινές


διακοπές που τους αξίζουν, θέλουμε να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν


περισσότερο το ταξίδι τους, πληροφορώντας τους ότι έχουν δικαιώματα και πώς να


έχουν υποστήριξη εάν χρειαστεί να τα επικαλεστούν. Όσο περισσότερη


πληροφόρηση υπάρχει, τόσο το καλύτερο. Ελπίζουμε ότι με εμφανείς αφίσες στους


αερολιμένες σε ολόκληρη την Ευρώπη, και με τη βοήθεια φυλλαδίων και


επιγραμμικών πληροφοριών σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, μπορούμε να


επικοινωνήσουμε με εκατομμύρια επιβάτες που ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι και


τους επόμενους μήνες.»


Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Τα δικαιώματα των επιβατών» δημιουργήθηκε ένας


ιστοχώρος στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/passenger-rights. Εδώ οι


ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους για κάθε μέσο


μεταφοράς. Φυλλάδια και αφίσες που περιγράφουν συνοπτικά τα βασικά


δικαιώματα θα είναι επίσης διαθέσιμα σε όλους τους κόμβους μεταφορών, από


τους σιδηροδρομικούς σταθμούς ως τους αερολιμένες. Όλα αυτά είναι διαθέσιμα


σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ έτσι ώστε να είναι δυνατό να ενημερώνεται ο


καθένας στη γλώσσα του.


Τα δικαιώματα των επιβατών ορίζουν τι δικαιούται ο καθένας όταν κάτι δεν πάει


καλά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση


καθυστέρησης ή ακύρωσης του ταξιδιού, ή όταν οι αποσκευές χάνονται ή


παθαίνουν ζημιές. Εγγυώνται επίσης την ίση μεταχείριση των ανθρώπων με


αναπηρίες ή με μειωμένη κινητικότητα.


Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για την επέκταση των δικαιωμάτων των


επιβατών σε άλλους τρόπους μεταφορών. Ειδικότερα, έχει διατυπώσει προτάσεις


για τους επιβάτες που ταξιδεύουν στη θάλασσα ή σε εσωτερικές πλωτές οδούς και


για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με λεωφορείο ή πούλμαν. Ανάλογα με τις


νομοθετικές εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικές


προτάσεις μπορεί να εγκριθούν ήδη από φέτος.


Μόλις συμβεί αυτό, οι επιβάτες θα ενημερωθούν μέσω της εκστρατείας, η οποία θα


διαρκέσει δύο έτη.


Αρμόδιοι επικοινωνίας:


Helen Kearns : +32 2 298 76 38 helen.kearns@ec.europa.eu


Dale Kidd : +32 2 295 74 61 dale.kidd@ec.europa.eu

Δικαιώματα επιβατών σε εξαιρετικές καταστάσεις


Εισαγωγή
Οι επιβάτες αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών εξακολουθούν να
προστατεύονται ακόμη και σε εξαιρετικές περιστάσεις όπως η έκρηξη του ισλανδικού
ηφαιστείου τον Απρίλιο 2010. Η κατάσταση προκάλεσε πολλές δυσκολίες στους
ταξιδιώτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά τα δικαιώματα των επιβατών
εξακολουθούν να ισχύουν. Οι επιβάτες αεροπορικών μεταφορών είχαν:
- το δικαίωμα να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες (π.χ. για τα
δικαιώματά τους, την εξέλιξη της κατάστασης, τις ματαιώσεις των πτήσεων
και τη διάρκεια των καθυστερήσεων)
- το δικαίωμα να τυχαίνουν φροντίδας (αναψυκτικά, γεύματα, κατάλυμα ανάλογα
με την κατάσταση)
- το δικαίωμα επιλογής μεταξύ επιστροφής των ναύλων ή μεταφοράς με άλλο
μέσο στον τελικό προορισμό.
Ωστόσο, σε μια εξαιρετική περίσταση όπως αυτή, οι επιβάτες δεν δικαιούνται
πρόσθετη οικονομική αποζημίωση όπως όταν καταλογίζονται καθυστερήσεις ή
ματαιώσεις στην αεροπορική εταιρεία.
Η Επιτροπή ενήργησε τον Απρίλιο γρήγορα υπενθυμίζοντας στους επιβάτες των
αεροπορικών μεταφορών τα δικαιώματά τους και θα συνεχίσει να ενεργεί κατά τον
ίδιο τρόπο σε μελλοντικές εξαιρετικές περιστάσεις.
Συνιστάται πάντοτε στους επιβάτες να επικοινωνούν καταρχάς με τις αεροπορικές
εταιρείες τους και σε περίπτωση προβλημάτων με τους εθνικούς φορείς ελέγχου
εφαρμογής της νομοθεσίας. Επικαιροποιημένος κατάλογος των εθνικών φορέων
ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:
http :/ / ec . europa . eu / transpor t / passengers / air / doc / nationa l enforcemen t bodies . pd f
Σε περίπτωση ματαίωσης της πτήσης μου, μου παρέχει η αεροπορική
εταιρεία τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ επιστροφής των ναύλων και
μεταφοράς με άλλο μέσο;

Ναι. Αποφασίζετε εσείς ως καταναλωτής.
Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι αν επιλέξετε την επιστροφή των ναύλων (δηλ.
να πάρετε πίσω το αντίτιμο του εισιτηρίου σας), τότε τα δικαιώματά σας σταματούν
εκεί. Η αεροπορική εταιρεία δεν είναι πλέον υποχρεωμένη να σας παρέχει
αναψυκτικά ή κατάλυμα.
Εάν επιλέξω την επιστροφή των ναύλων, αυτό σημαίνει ότι θα μου
επιστραφεί ολόκληρο το ποσό του εισιτηρίου - περιλαμβανομένων των
φόρων και άλλων ενδεχόμενων επιβαρύνσεων;

Ναι, πρέπει να σας επιστραφούν τα χρήματα που πληρώσατε για το εισιτήριο.
Εάν επιλέξετε μεταφορά με άλλο μέσο
Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να σας μεταφέρει με άλλα μέσα μεταφοράς – τρένο
κλπ. ή με άλλο αερομεταφορέα. Ενόσω περιμένετε να μεταφερθείτε με άλλο μέσο, η
αεροπορική εταιρεία έχει καθήκον να σας παρέχει φροντίδα – να παρέχει
αναψυκτικά, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης,
να σας παρέχει κατάλυμα για μία ή περισσότερες νύχτες, εφόσον χρειαστεί, ή να σας
μεταφέρει στον τόπο του καταλύματος.
Πού πρέπει να υποβάλω αίτηση επιστροφής των ναύλων;
Υποβάλλετε αίτηση στην αεροπορική εταιρεία στην οποία έχετε κάνει την κράτηση
του εισιτηρίου σας.
Τι πρέπει να πράξω σε περίπτωση που μου ανακοινώσουν ότι δεν έχω
κανένα δικαίωμα σε τέτοιου είδους «εξαιρετικές περιστάσεις»;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα δικαιώματα των επιβατών ισχύουν ακόμη και
στις εν λόγω εξαιρετικές περιστάσεις. Η μόνη διάταξη που δεν εφαρμόζεται είναι η
πρόσθετη οικονομική αποζημίωση (επιπλέον χρήματα για την αντιστάθμιση των
προβλημάτων που προέκυψαν).
Τι πρέπει να πράξω εάν η αεροπορική εταιρεία δεν δεχτεί ή εάν αρνηθεί να
εφαρμόσει τα δικαιώματα που έχω;

Θα υποβάλετε καταγγελία.
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των επιβατών
πρέπει να υποβάλετε καταγγελία, αρχικά στον αερομεταφορέα και εάν εξακολουθείτε
να μην είστε ικανοποιημένοι, στην αρμόδια εθνική αρχή.
Είναι η πλέον κατάλληλη να σας βοηθήσει και είναι νομικά υπεύθυνη, σύμφωνα με
τη νομοθεσία της ΕΕ, να επιβάλλει το νόμο.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http :/ / ec . europa . eu / transpor t / passengers / air / doc / nationa l enforcement bodies . pd f
Πώς μπορεί η οδηγία της ΕΕ περί οργανωμένων ταξιδίων να προστατεύσει
τους καταναλωτές που έχουν αποκλεισθεί εξαιτίας πτήσεων που
ματαιώθηκαν;

Εάν η ματαιωθείσα πτήση έχει αγοραστεί ως μέρος του πακέτου διακοπών, οι
καταναλωτές έχουν πιο διευρυμένα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα να
τους επιστραφεί το ποσό για ολόκληρο το πακέτο (περιλαμβανομένου του ποσού
π.χ. της πτήσης και του ξενοδοχείου) και να λάβουν επιτόπου βοήθεια εάν είναι
αποκλεισμένοι.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http :/ / ec . europa . eu / consumers / citizen / my holidays / index en . htm
Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα
δικαιώματά σας στην ΕΕ και πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σ’ αυτές;

Οι ενδιαφερόμενοι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν καταρχάς με τις
αεροπορικές εταιρείες τους ή τα πρακτορεία ταξιδίων.
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια
για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα Ευρωπαϊκό
Κέντρο Καταναλωτών σε οποιαδήποτε χώρα, σε εθνική οργάνωση καταναλωτών ή
στον αρμόδιο εθνικό φορέα ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας.
Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών (ΕΚΚ), που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
υπάρχουν σε κάθε χώρα της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία και τη Νορβηγία. Τα
κέντρα αυτά έχουν καθήκον να βοηθούν ταξιδιώτες που έχουν πληγεί από την
κρίσιμη κατάσταση και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διασφάλιση του σεβασμού των
δικαιωμάτων τους, όπως το δικαίωμα επιστροφής των ναύλων ή μεταφοράς με άλλο
μέσο στον τελικό προορισμό και το δικαίωμα γευμάτων και καταλύματος. Τα ΕΚΚ
εργάζονται από κοινού προκειμένου να εξασφαλίσουν συντονισμένη αντιμετώπιση
της κρίσιμης κατάστασης. Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας για τα ΕΚΚ σε όλες τις χώρες
και σύνδεσμοι στους εθνικούς ιστοτόπους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε επίσης καλώντας τον αριθμό 00800
6 7 8 9 10 11 της τηλεφωνικής γραμμής Europe Direct, της οποίας αφίσες είναι
αναρτημένες σε πολλά αεροδρόμια σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας διατίθενται στην ακόλουθη
διεύθυνση:
apr . europa . eu
Αρμόδιοι επαφής:
Helen Kearns : +32.2.298.76.38 helen.kearns@ec.europa.eu
Dale Kidd : +32.2.295.74.61 dale.kidd@ec.europa.eu

«Cosa nostra» τα προϊόντα - μαϊμού

Στα 18 δισ. ευρώ ετησίως ανέρχεται για την ιταλική οικονομία το κόστος των πλαστών προϊόντων, ενώ η καταπολέμηση του φαινομένου αυτού θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία 130.000 νέων θέσεων εργασίας, υποστήριξε σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Βιομηχάνων της Ιταλίας, Emma Marcegalia.

«Τα πλαστά προϊόντα κοστίζουν 18 δισ. ευρώ ετησίως και στερούν από την εφορία έσοδα 5 δισ. ευρώ». Η καταπολέμηση του φαινομένου «θα μπορούσε να δημιουργήσει 130.000 θέσεις εργασίας», τόνισε η πρόεδρος της Confindustria σε εκδήλωση εναντίον των πλαστών προϊόντων στη Ρώμη.

Καθώς η Ιταλία είναι η κατεξοχήν πληττόμενη χώρα στην Ευρώπη από την παραγωγή πλαστών προϊόντων, η επικεφαλής των εργοδοτών κάλεσε για μεγαλύτερη δράση στον τομέα της πληροφόρησης και της πάταξης του φαινομένου.

Αναφερόμενη στη δράση της Confindustria κατά της μαφίας των πλαστών, η Marcegalia ανακοίνωσε πως το συνδικάτο των εργοδοτών πρόκειται να δημοσιεύσει έναν δεοντολογικό κώδικα κατά των πλαστών προϊόντων και τόνισε πως όσες εταιρείες δεν τον αποδεχθούν θα αποκλεισθούν από την ένωση.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Andrea Ronchi, απεύθυνε «έκκληση στο αίσθημα υπευθυνότητας όλων των πολιτών», διότι η αγορά ενός πλαστού προϊόντος ισοδυναμεί με «δωρεά προς το οργανωμένο έγκλημα, την Camorra, τη Mafia και την καλαβρέζικη Draguetta».

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση της Καταπολέμησης των Πλαστών Προϊόντων, ο «τζίρος» της αγοράς των πλαστών στην Ιταλία ανέρχεται σε 7 δισ. ευρώ. Το 2009, η αξία των κατασχεθέντων πλαστών προϊόντων ανήλθε στο 1,15 δισ. ευρώ, αριθμός ιδιαίτερα αυξημένος εν σχέσει προς το 2008 (690 εκατ. ευρώ).


http://www.zougla.gr/

Εντολή: Κάντε ελέγχους!

Την εντατικοποίηση των αγορανομικών ελέγχων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου ζητάει με επιστολή του προς τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Στ. Κομνηνός.

Όπως αναφέρει, στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η χώρα μας γίνεται πόλος έλξης σημαντικού αριθμού επισκεπτών.

Ειδικότερα, στην επιστολή του, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρει τα εξής:

• Με το δεδομένο ότι εισερχόμεθα στη θερινή περίοδο, αυτονόητο είναι ότι οι αγορές της Χώρας θα είναι πόλος έλξης σημαντικού αριθμού καταναλωτών (Ελλήνων και αλλοδαπών), που θα επισκεφτούν περιοχές ενδιαφέροντος (όπως τουριστικές, νησιωτικές, αρχαιολογικές, παραθαλάσσιες κ.λ.π.).

• Επιβάλλεται να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η λειτουργία των αγορών αυτών να είναι ομαλή και σύμφωνη τόσο με τον Αγορανομικό Κώδικα και τις Αγορανομικές Διατάξεις, όσο και με τη νομοθεσία που διέπει τον ανταγωνισμό και ειδικότερα το Υπαίθριο Εμπόριο και τις Λαϊκές Αγορές.

• Η παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών στις αγορές αυτές, διαρκούσας της θερινής περιόδου, πρέπει να είναι έντονη, με κύριο στόχο να αποτραπούν φαινόμενα εκμετάλλευσης του καταναλωτικού κοινού.

• Προς την κατεύθυνση αυτή, κατά τη θερινή περίοδο, θα πρέπει να ελέγχονται οι επιχειρήσεις κ.λπ. πωλητές, ως προς την αναγραφή των τιμών στις πινακίδες, σε εφαρμογή του άρθρου 71 της Α.Δ. 7/2009 όπως ισχύει ,την μη κανονική είσπραξη αξίας αγαθών ,την μη ζύγιση τροφίμων ,τις ελλειποβαρείς πωλήσεις αλλά και κάθε άλλη παράβαση των Αγορανομικών Διατάξεων .

• Επίσης, κατά τους ελέγχους στα καταστήματα εστίασης και αναψυχής να εφαρμόζονται και να τηρούνται τα αναφερόμενα στα άρθρα του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 της Α Δ 7/2009 (π.χ αναγραφή ενδείξεων στους τιμοκαταλόγους ,τήρηση τιμοκαταλόγων και τρόπος σύνταξης αυτών κ.λπ.).

• Επί διαπιστουμένων αγορανομικών παραβάσεων, είτε αυτές είναι ποινικά κολάσιμες, είτε ποινικά και διοικητικά (Ν. 3668/08-ΦΕΚ 115/Α/18-06-2008), είτε μόνο διοικητικά (Ν. 2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ), όσον αφορά το υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο και στάσιμο ) και λαϊκές αγορές ,θα πρέπει να κινούνται κατά των παραβατών, οι προβλεπόμενες διαδικασίες εφαρμογής των νομίμων.

• Έμφαση επίσης, κατά τους ελέγχους σας, θα πρέπει να δίνετε και προς την κατεύθυνση απόπειρας παραπλάνησης των καταναλωτών για οποιονδήποτε λόγο από τις επιχειρήσεις κ.λπ., λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τέτοιες πρακτικές τιμωρούνται ποινικά (άρθρο 30 ,παράγραφος 7 του Αγορανομικού Κώδικα) αλλά και με διοικητικό πρόστιμο (άρθρο 2 του ν. 3668/08).

• Πέραν των αγορανομικών ελέγχων πρέπει να ελέγχεται η αγορά και για τυχόν παραβιάσεις του Ν. 703/77«Περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,ο οποίος επιβάλλει κυρώσεις σε επιχειρήσεις ,οι οποίες επιχειρούν την διαστρέβλωση του ανταγωνισμού, με μη σύννομες πρακτικές (δεσπόζουσα θέση, εναρμονισμένες πρακτικές, ολιγοπωλιακές ή μονοπωλιακές καταστάσεις κ.λ.π.). Οι παραβάσεις αυτές πρέπει να τίθενται υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα περαιτέρω.

• Με την ευκαιρία ,σας υπενθυμίζουμε και την Απόφαση Α2-96/09-01-2007 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.3377/05,όπου καθορίζονται ανώτατες τιμές διάθεσης ορισμένων ειδών ,που πωλούνται από κυλικεία χώρων ελεγχόμενης πρόσβασης ,απόφαση που θα λαμβάνεται υπόψη κατά τους ελέγχους σας, καθώς και το άρθρο 66 παρ.1 της Α.Δ. 7/2009.

• Επίσης, σας υπενθυμίζουμε το Ν.2065/92 (Άρθρο 47 παράγραφος 3), όπου προβλέπεται ότι «εφόσον κατά τους ελέγχους διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης στοιχείων ή χρήσης πλαστών, παραποιημένων ή ανακριβών στοιχείων ή στοιχεία με εμφανείς υποτιμολογήσεις ή ανευρίσκονται αποθέματα, που δεν καλύπτονται από φορολογικά στοιχεία», υποχρεούνται να τα γνωστοποιούν στην οικεία ΔΟΥ.

• Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικα » είναι αυτές που ορίζονται με το άρθρο 9 του Ν. 3668/08,και παρακαλούνται για την πιστή εφαρμογή του άρθρου 13 του ιδίου νόμου.

• Τέλος, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τις υφιστάμενες υπηρεσίες τους για την ανάλογη εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην εν λόγω εγκύκλιο.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στις Διευθύνσεις Γενικής Αστυνόμευσης και Λιμενικής Αστυνομίας για τις ενέργειές τους.

www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=153926&cid=23

Αγορανομική Διάταξη για τη διαφάνεια υπέγραψε  η Κατσέλη


Αγορανομική Διάταξη για τη διαφάνεια στον τρόπο παρουσίασης των προωθητικών ενεργειών για συσκευασμένα προϊόντα υπέγραψε  η υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη.


ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Η ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Με την διάταξη καθιερώνονται νέοι κανόνες διαφάνειας στις προωθητικές ενέργειες με...
. γνώμονα τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού, και η Διάταξη τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να δοθεί εύλογος χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, με τη νέα Α.Δ. ορίζεται ότι:

Κάθε προωθητική ενέργεια κατά τη διάθεση προϊόντων (τροφίμων, ποτών και μη εδωδίμων πλην εφημερίδων και περιοδικών), σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών ιδιωτικής ετικέτας, απευθείας από τα καταστήματα λιανικής πώλησης ή από τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες, χονδρεμπόρους και εισαγωγείς-χονδρεμπόρους, μέσω των ως άνω καταστημάτων, επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι κατωτέρω όροι και προϋποθέσεις:

α) Το όφελος του καταναλωτή πρέπει να είναι εμφανές και να προκύπτει άμεσα και επαγωγικά.

β) Επί της πινακίδας πώλησης πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά η τιμή πώλησης της μονάδας μέτρησης και της μονάδας συσκευασίας των προϊόντων προ και μετά την προωθητική ενέργεια. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει διαφορά τιμής (π.χ. ανόμοιο δώρο) το όφελος για τον καταναλωτή πρέπει να αναφέρεται ρητά. Οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για κάθε μορφή εμπορικής πρακτικής (λ.χ. εμπορικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και του μάρκετινγκ).

γ) Κάθε συσκευασμένο προϊόν δύναται να βρίσκεται σε καθεστώς οποιασδήποτε προωθητικής ενέργειας που το περιλαμβάνει ως βασικό προϊόν, σε κατάστημα λιανικής πώλησης, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις σωρευτικά:

1) οι προωθητικές ενέργειες επιτρέπονται μέχρι τρεις (3) φορές τον χρόνο με μέγιστη διάρκεια ισχύος τον ένα (1) μήνα κάθε φορά και

2) δεν επιτρέπεται προωθητική ενέργεια πριν την πάροδο ενός (1) μηνός από την προηγούμενη προωθητική ενέργεια του ιδίου βασικού προϊόντος. Αποθέματα μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται έως και 14 ημέρες μετά το πέρας του ενός (1) μηνός.

3) Ο χρόνος έναρξής της θα ορίζεται ανά κατάστημα από την ημέρα που το εν λόγω προϊόν θα τίθεται σε προωθητική ενέργεια σε αυτό.

δ) Προκειμένου για επώνυμες και κλειστές συσκευασίες προϊόντων, που διατίθενται μέσω προωθητικών ενεργειών, απαγορεύεται ρητά η καταστροφή της συσκευασίας και η πώληση του περιεχομένου αυτών ως μεμονωμένα προϊόντα.

ε) Σε κάθε εμπορική πρακτική, μέσω της οποίας προσφέρεται μαζί με το προϊόν της κύριας συναλλαγής ως δώρο και άλλο προϊόν ανόμοιο προς το προϊόν της κύριας συναλλαγής πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία χωριστά η αξία του ανόμοιου προϊόντος (Λιανική Τιμή). Σε περίπτωση που το ανόμοιο προϊόν- δώρο πωλείται μεμονωμένα στην αγορά τότε αναγράφεται η λιανική τιμή πώλησής του.

Σε περίπτωση που το ανόμοιο προϊόν - δώρο δεν πωλείται μεμονωμένα, τότε η αξία του υπολογίζεται με βάση τα τιμολόγια αγοράς του προϊόντος-δώρου της προωθητικής ενέργειας, προσαυξημένης κατ' ανώτατο όριο με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Η αξία του δώρου, κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή πώλησης του προωθούμενου προϊόντος.

στ) Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης του προωθούμενου προϊόντος δεν θα πρέπει να έχει αυξηθεί για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την προωθητική ενέργεια.

ζ) Απαγορεύεται, όπως η τιμή ανά μονάδα μέτρησης με προωθητική ενέργεια να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή ανά μονάδα μέτρησης του προϊόντος χωρίς προωθητική ενέργεια.

η) Η επιχείρηση, που πραγματοποιεί τις παραπάνω προωθητικές ενέργειες και στο πλαίσιο προστασίας του καταναλωτικού κοινού, υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε ο πελάτης, προσερχόμενος στο ταμείο της επιχείρησης, να είναι απολύτως ενήμερος για το οικονομικό όφελος που θα έχει από την ενέργεια αυτή.

Εφόσον τα καταστήματα λιανικής πώλησης, που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 15 του Ν.802/78, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πραγματοποιούν "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ" στις τιμές ενός η περισσοτέρων προϊόντων, υποχρεούνται όπως, διατηρώντας τις αναρτημένες ή τοποθετημένες ή προσδεμένες πινακίδες με τις ενδείξεις του παρόντος άρθρου, τοποθετούν επιπλέον πάνω ακριβώς από το είδος ειδικότερη πινακίδα με την ένδειξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ...?".

Σε ό,τι αφορά τα συσκευασμένα απορρυπαντικά σε σκόνη ή σε υγρό, προοριζόμενα προς χρήση πλυντηρίων ρούχων, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών δηλώνεται, με βάση τον Κανονισμό 2004/648 ΕΚ, η ένδειξη "Συνολικός αριθμός πλύσεων ανά συσκευασία", καθώς και για συσκευασμένα απορρυπαντικά, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών δηλώνεται η ένδειξη " Συνολικός αριθμός μοναδιαίων δόσεων ανά συσκευασία", πέραν βέβαια των από άλλες διατάξεις επιβαλλομένων ενδείξεων, εφόσον εκτίθενται προς πώληση για το καταναλωτικό κοινό, οι λιανοπωλητές αυτών υπόκεινται στην κατωτέρω υποχρέωση:

- Επί της πινακίδας, εκτός από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία, αναγράφουν επιπλέον τον συνολικό αριθμό πλύσεων ή τον συνολικό αριθμό των μοναδιαίων δόσεων, καθώς και την αξία κάθε πλύσης ή μοναδιαίας δόσης κατά περίπτωση.