Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β.ΗΠΕΙΡΟ.

Valentina Mitsi by midall

Σπουδές στο εξωτερικό είναι ένα συν για τους περισσότερους φοιτητές, αλλά μπορεί να στραφεί προς ένα μείον όταν επιστρέψουν στην πατρίδα. .

     

Πώς μπορεί η ΕΕ να αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του Διαδικτύου ως πύλη για το διασυνοριακό εμπόριο;