Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ - Καθημερινή Εφημερίδα της Ηπείρ

Καταναλωτικές οργανώσεις με ψήφισμά τους ζητούν
Άμεσα να γίνει η προώθηση στη Βουλή του σ/ν για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ - Καθημερινή Εφημερίδα της Ηπείρ

Οργανώσεις καταναλωτών: Άμεση προώθηση ν/σ για υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Οργανώσεις καταναλωτών: Άμεση προώθηση ν/σ για υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά αλλά και την πάταξη της αισχροκέρδειας ζητούν από τη Κυβέρνηση με κοινό τους ψήφισμα το σύνολο των Ενώσεων Καταναλωτών της Ελλάδας.
Αναλυτικότερα, για το ζήτημα της ακρίβειας, της αισχροκέρδειας, της ασυδοσίας στην αγορά οι ενώσεις εκτιμούν ότι σε συνθήκες ύφεσης, αυξανόμενης ανεργίας και ευρύτατης οικονομικής δυσπραγίας η λήψη μέτρων προστασίας των πολιτών καταναλωτών από την ακρίβεια, την αισχροκέρδεια και την ασυδοσία αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του κράτους και ζητούν:
Να ανταποκριθεί άμεσα το κράτος στον συνταγματικό, κοινωνικό και πολιτικό του ρόλο και καθήκον, δημιουργώντας άμεσα κανόνες για την προστασία του πολίτη - καταναλωτή και της κοινωνίας, προστατεύοντας την ζωή, την προσωπικότητα, την τιμή και την αξιοπρέπεια του πολίτη (άρθρα 2 και 5 Συντάγματος), απαγορεύοντας καταχρηστικές αισχροκερδείς πρακτικές (άρθρα 5 και 25 Συντάγματος) και ενισχύοντας τον κοινωνικό ιστό.
Να εγκαταλείψει το κράτος τις πολιτικές που το θέλουν να διαδραματίζει ρόλο επιδιαιτητή μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών, πολιτικές που ευνοούν την αισχροκέρδεια και την ασυδοσία και να προχωρήσει άμεσα στην θέσπιση κανόνων που θα προστατεύουν τον πολίτη και την κοινωνία, θα ασκούν τον κοινωνικό έλεγχο της δράσης και της δραστηριότητας της «αγοράς» και θα την μετατρέπουν από φορέα αντινομιών και εκμετάλλευσης των αναγκών σε φορέα κοινωνικής συνοχής και προόδου.
Να παταχθούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας που οδηγούν στην ακρίβεια, δηλ. στην ανάλωση αδικαιολόγητα μεγάλου τμήματος του εισοδήματος των Ελλήνων, με αποτέλεσμα την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις βιοτικές τους ανάγκες.
Άμεση μείωση των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών στις χιλιάδες των περιπτώσεων που έχουν διαπιστωθεί και διαπιστώνονται καθημερινά αντινομίες και καταχρηστικές και παράνομες αισχροκερδείς πρακτικές.
Μείωση του Φ.Π.Α. τουλάχιστον στα βασικά αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία και θέτουμε και πάλι.
Κοινωνία των πολιτών
Ζητείται η διεύρυνση της δημοκρατίας και η έκφρασης της κοινωνίας με την γενική και ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και εν προκειμένω των ενώσεων καταναλωτών στην λήψη των αποφάσεων, στην διαμόρφωση των ρυθμίσεων, στις συζητήσεις και στις επαφές με την «αγορά».
(Οι Οργανώσεις Καταναλωτών: ΝΕΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ)
www.kathimerini.gr