Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Σχετικά με επιβολή χρηματικών προστίμων σε 32 επιχειρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

 
Με αποφάσεις που εξέδωσαν ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Δημήτρης Σπυράκος, και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, επιβλήθηκαν σε 32 επιχειρήσεις, μετά από τη διερεύνηση καταγγελιών και αυτεπάγγελτους ελέγχους, πρόστιμα συνολικού ύψους διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (222.500) ευρώ κατ’ εφαρμογή του ά. 13 α του ν. 2251/1994 για την «προστασία των καταναλωτών». Τα χρηματικά πρόστιμα επιβλήθηκαν για χρήση καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών, παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, παράβαση των διατάξεων για τις συμβάσεις από απόσταση, για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών προϊόντων, για παράβαση από ινστιτούτα αδυνατίσματος της νομοθεσίας για τις συμβάσεις που συνάπτουν με καταναλωτές και για άρνηση χορήγησης στοιχείων κατά τη διερεύνηση καταγγελίας καταναλωτή.
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10466.pdf)Δελτίο τύπου της 04-05-2011[ ]73 Kb