Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Μαζί στα εύκολα και στα δύσκολαhttp://www.europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=6eaed07a-a55b-4103-85e1-9e4100aba69c

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

http://www.europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=099fb9cd-e830-4a5d-9501-9e3f01203e8a

Η Πρωτοβουλία των Πολιτών: ένα απλό, χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Τα κύρια σημεία

  • Ψηφίσθηκε η επίσημη θέση της επιτροπής συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ για την Πρωτοβουλία των Πολιτών
  • Αισιοδοξία ότι το σύστημα θα λειτουργήσει πλήρως στο τέλος του ερχόμενου έτους
Ρεπορτάζ EuroparlTV
Τις προτάσεις της για την Πρωτοβουλία των Πολιτών υιοθέτησε η επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ και, εφ' όσον αυτές εγκριθούν από την ολομέλεια και από τις κυβερνήσεις της Ένωσης, τότε η πρώτη πρωτοβουλία των πολιτών μπορεί να βρίσκεται στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επεξεργασία ήδη από του χρόνου τέτοια εποχή. Η Πρωτοβουλία προβλέπει ότι με τη συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών, οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετήσει για συγκεκριμένο ζήτημα.
Η επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων υιοθέτησε την επίσημη θέση της για την Πρωτοβουλία των Πολιτών στις 30 Νοεμβρίου, με στόχο να είναι η διαδικασία συλλογής των υπογραφών και κατάθεσης της κάθε πρότασης όσο το δυνατόν πιο απλή.

Κυριότερα σημεία της θέσης της επιτροπής είναι η παροχή διορίας ενός έτους για τη συλλογή υπογραφών για κάθε πρωτοβουλία, η μείωση των χωρών από τα οποία πρέπει να προέρχονται από το ένα τέταρτο των κρατών μελών που προβλέπει η αρχική πρόταση, στο ένα πέμπτο και η κατάργηση της υποχρέωσης να συνοδεύεται κάθε υπογραφή από τα στοιχεία ταυτότητας του υπογράψαντος.

Όπως σημείωσε στη συζήτηση η Ουγγαρέζα Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών, Zita Gurmai, στόχος είναι "να υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότερες" πρωτοβουλίες. Με το ΕΚ και τη Βελγική προεδρία να επιθυμούν να έχει ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία πριν από το τέλος του έτους, η έκθεση αναμένεται να ψηφισθεί από την ολομέλεια στη συνεδρίασή της του Δεκεμβρίου, εφ' όσον έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις κυβερνήσεις στο Συμβούλιο Υπουργών. Στη συνέχεια τα κράτη μέλη θα έχουν διάστημα 12 μηνών για να τη θέσουν σε εφαρμογή.
Αναφ. : 20101129STO02030
www.europarl.europa.eu/news/

Οδική ασφάλεια: Η ΕΕ φροντίζει για την πάταξη των οδηγών οι οποίοι παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο εξωτερικό


Οι οδηγοί θα διώκονται για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που διαπράττουν στο εξωτερικό. Στην κατηγορία των παραπτωμάτων αυτών ανήκουν και οι τέσσερεις «βασικές αιτίες θανάτων» οι οποίες ευθύνονται για το 75% των τροχαίων ατυχημάτων με μοιραίες συνέπειες – η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση κόκκινου απαγορευτικού σήματος, η αμέλεια χρήσης ζωνών ασφαλείας και η οδήγηση οχημάτων υπό την επήρεια οινοπνεύματος – βάσει της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν οι Υπουργοί Μεταφορών των κρατών της ΕΕ κατά τη σύνοδό τους που παραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Siim Kallas, ο οποίος ειναι αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε τα εξής: «Οι αλλοδαποί οδηγοί είναι τρεις φορές πιθανότερο να υποπέσουν σε κάποια παράβαση, σε σύγκριση με έναν οδηγό ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος της χώρας. Πολλοί άνθρωποι φαίνεται να πρεσβεύουν ότι όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό οι κανόνες δεν ισχύουν πλέον για αυτούς. Το μήνυμά μου είναι ότι όντως ισχύουν και ότι θα προχωρήσουμε πλέον στην εφαρμογή τους.»
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΕ, οι ξένοι οδηγοί αποτελούν 5% της κυκλοφορίας, αλλά ευθύνονται για περίπου 15 % των παραβάσεων που οφείλονται στην υπερβολική ταχύτητα. Οι περισσότεροι μένουν ατιμώρητοι, χωρίς οι χώρες να είναι σε θέση να προβούν σε δίωξή τους μόλις αυτοί επιστρέφουν στον τόπο τους.
Οι προτάσεις
Στόχος της πρότασης οδηγίας για τη διασυνοριακή επιβολή του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας είναι να διορθωθεί η κατάσταση αυτή. Οι Υπουργοί κατέληξαν σε συμφωνία επί ενός κειμένου το οποίο εστιάζεται στις παραβάσεις που έχουν καίριο αντίκτυπο για την οδική ασφάλεια, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι τέσσερεις «βασικές αιτίες θανάτων» οι οποίες ευθύνονται για το 75% των τροχαίων ατυχημάτων με μοιραίες συνέπειες:
1.  Η υπερβολική ταχύτητα
2.  Η παραβίαση κόκκινου απαγορευτικού σήματος
3.  Η αμέλεια χρήσης ζωνών ασφαλείας
4.  Η οδήγηση οχημάτων υπό την επήρεια οινοπνεύματος
καθώς και
5. Η οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών
6. Η αμέλεια των οδηγών να φορούν κράνη ασφαλείας
7. Η παράνομη χρήση των λωρίδων έκτακτης ανάγκης
8. Η παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Πώς θα λειτουργήσουν τα μέτρα;
Οι προτάσεις παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού και, κατά συνέπεια, δίωξης των οδηγών της ΕΕ για τις παραβάσεις που διαπράττονται σε άλλο κράτος μέλος, διαφορετικό από το κράτος εκείνο στα μητρώα του οποίου είναι ταξινομημένο το όχημα. Στην πράξη, οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν να τεθεί σε εφαρμογή ένα δίκτυο ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής των απαιτούμενων δεδομένων μεταξύ της χώρας στην οποία διαπράττεται η παράβαση και της χώρας στα μητρώα της οποίας είναι ταξινομημένο το όχημα. Μόλις γίνονται γνωστά το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη, θα του/της κοινοποιείται η αντίστοιχη κλήση για την παράβαση, για την οποία το σχετικό υπόδειγμα καθιερώνεται από την προτεινόμενη οδηγία.
Εναπόκειται στο κράτος μέλος στο οποίο βεβαιώνεται η παράβαση (στο οποίο έχει δαπραχθεί η παράβαση) να αποφασίσει σχετικά με την έμπρακτη συνέχεια που θα δίνεται σε περίπτωση παράβασης των κανόνων κυκλοφορίας. Η οδηγία δεν εναρμονίζει ούτε τη φύση της παράβασης, αλλά ούτε και τις επιβαλλόμενες ποινές για τη συγκεκριμένη παράβαση. Συνεπώς, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες στο κράτος μέλος της παράβασης, με βάση την εθνική νομοθεσία, ανεξάρτητα από τη φύση της παράβασης, αλλά και από τις ποινές .
Τι γίνεται στη συνέχεια;
Οι προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου πρέπει να εγκριθούν από τους ευρωβουλευτέs με ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρίν καταστούν νόμος. Στη συνέχεια παρέχεται προθεσμία δύο ετών στα κράτη μέλη για τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο προτού αυτή να τεθεί σε ισχύ, ενδεχομένως έως το 2013.
Ιστορικό
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια στην ΕΕ κατά το διάστημα 2011-2020, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2010, έχει θέσει ως στόχο του να μειωθεί ο αριθμός των θανάτων που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ έως το 2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα λεπτομερή στοιχεία του προγράμματος, καθώς επίσης και για τις στατιστικές ανά εκάστοτε χώρα για τους θανάτους που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα βλέπε (IP/10/970 και MEMO/10/343)

Τι είναι τα πρόσθετα τροφίμων ή ουσίες Ε;


Αξίζει να γνωρίζουμε τι περιέχουν

αυτά που τρώμε...!Καθημερινά τρώμε και πίνουμε διάφορα τα οποία δεν γνωρίζουμε τι συντηρητικά και άλλες ουσίες περιέχουν...
Ας μάθουμε λοιπόν, ότι όλα τα τυποποιημένα προϊόντα περιέχουν μεγάλο αριθμό πρόσθετων ουσιών, γνωστότερες ως «Ε».

Τι είναι τα πρόσθετα τροφίμων ή ουσίες Ε;
Είναι οι «φυσικές» ή «συνθετικές» χημικές ουσίες, που προστίθενται στις έτοιμες τροφές, με σκοπό την αύξηση του χρόνου διατήρησης και τη βελτίωση της γεύσης, της οσμής, της υφής, του χρώματος και της εν γένει εμφάνισης. Ο αριθμός των ουσιών αυτών ξεπερνά τις 2900.

Πώς χρησιμοποιούνται;
Η χρήση των υψηλότερης επικινδυνότητας «συνθετικών» προσθέτων επιτρέπεται μόνο σε ορισμένα τρόφιμα, ενώ η χρήση των «φυσικών» υπόκειται σε λιγότερους περιορισμούς. Ένα πρόσθετο μπορεί να επιτρέπεται μέχρι μια καθορισμένη ποσότητα σε ένα τρόφιμο, σε διαφορετική ποσότητα σε άλλο ή να απαγορεύεται πλήρως η προσθήκη του σε κάποιο τρίτο.

Είναι ασφαλή τα πρόσθετα Ε;
Υπάρχουν αρκετές μελέτες και έρευνες για τις βραχυπρόθεσμες, αλλά κυρίως τις μακροπρόθεσμες, πιθανές συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών. Τα «Ε» χρησιμοποιούνται νόμιμα από τους κατασκευαστές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα απολύτως ασφαλή για τον οργανισμό. Απλώς «υποθέτουμε» πως δεν βλάπτουν άμεσα, εφόσον δεν καταναλώνονται σε υπερβολικές ποσότητες!

Όλα είναι αθώα μέχρι …. Πολλά πρόσθετα έχουν αποσυρθεί οριστικά. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων απαγόρευσε τη χρωστική Ε128 (ερυθρό 2G), η οποία κρίθηκε ύποπτη για καρκινογενέσεις. Σε πολλές χώρες επιτρέπονται ουσίες που σε άλλες είναι απαγορευμένες. Όμως μέχρι ένα πρόσθετο να κριθεί τελεσίδικα επιβλαβές και να αποσυρθεί, έχει ήδη καταναλωθεί για χρόνια. Πόσα ακόμα καταναλώνουμε χωρίς επαρκή γνώση για τις συνέπειες στην υγεία μας;

Τι επιπτώσεις έχουν στην υγεία μας;
Επιστημονικές έρευνες ενοχοποιούν συγκεκριμένα πρόσθετα για διάφορες βλάβες της υγείας, σε παιδιά (υπερκινητικότητα, αλλεργίες, άσθμα, ερυθήματα) και σε ενηλίκους (αλλεργίες, άσθμα, κεφαλαλγίες, ιλίγγους, ταχυσφυγμία, ναυτία, έλκη εντέρου). Τα τελευταία χρόνια, με την ευρεία κατανάλωση έτοιμων φαγητών, έχουν παρουσιαστεί εξαιρετικά πολλά καινούρια πρόσθετα και συντηρητικά. Κάποια από αυτά ενοχοποιούνται για καρκινογενέσεις, νευρολογικές διαταραχές, καρδιακές παθήσεις και πολλές άλλες ασθένειες.

Μπορεί να έχουν μακροχρόνιες συνέπειες;
Υπολογίζεται ότι η κατανάλωση συντηρητικών και προσθετικών τροφίμων κατά άτομο είναι 4-5 κιλά το χρόνο κατά μέσο όρο. Αν και οι αρνητικές επιδράσεις μεμονωμένων προσθέτων θεωρούνται «γνωστές», κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα ούτε τις συνέπειες της χρόνιας άθροισής τους στον οργανισμό ούτε με ποιον τρόπο αλληλεπιδρούν με άλλα πρόσθετα ή συστατικά.

Γιατί τα παιδιά επιβαρύνονται περισσότερο;
Για τις βρεφικές και παιδικές τροφές ισχύουν άλλες αναλογίες και ποσοτικά όρια. Όμως τα παιδιά δεν τρώνε μόνο «παιδικές» τροφές αλλά καταναλώνουν καθημερινά πολλές συσκευασμένες τροφές και σνακ. Αυτό μπορεί να έχει άμεσες αλλά και μακροχρόνιες επιπτώσεις στον αναπτυσσόμενο παιδικό οργανισμό.

Πώς διαβάζουμε τις ετικέτες;
Τα πρόσθετα που περιέχει ένα συσκευασμένο τρόφιμο αναγράφονται υποχρεωτικά στα «συστατικά». Πρώτα αναγράφεται η κατηγορία που ανήκει το πρόσθετο (π.χ. συντηρητικό) και ακολουθεί το πλήρες όνομά του (π.χ. βενζοϊκό νάτριο) ή ο κωδικός του (π.χ. Ε 211).

Οι παγίδες και τα κόλπα των εταιρειών

Οι εταιρείες αποφεύγουν πλέον να αναφέρουν τα πρόσθετα με τον κωδικό Ε αλλά χρησιμοποιούν τα πλήρη ονόματα, ώστε να αποπροσανατολίσουν τους καταναλωτές. Συνήθως οι αρωματικές ουσίες δεν αναφέρονται ονομαστικά στην ετικέτα, αλλά με τον αόριστο όρο «αρώματα». Αναγραφές τύπου «χωρίς συντηρητικά» ή «χωρίς χρωστικές» δεν σημαίνουν ότι το τρόφιμο δεν περιέχει άλλου είδους πρόσθετα! 

www.eurozoi.gr