Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Η Πρωτοβουλία των Πολιτών: ένα απλό, χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Τα κύρια σημεία

  • Ψηφίσθηκε η επίσημη θέση της επιτροπής συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ για την Πρωτοβουλία των Πολιτών
  • Αισιοδοξία ότι το σύστημα θα λειτουργήσει πλήρως στο τέλος του ερχόμενου έτους
Ρεπορτάζ EuroparlTV
Τις προτάσεις της για την Πρωτοβουλία των Πολιτών υιοθέτησε η επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ και, εφ' όσον αυτές εγκριθούν από την ολομέλεια και από τις κυβερνήσεις της Ένωσης, τότε η πρώτη πρωτοβουλία των πολιτών μπορεί να βρίσκεται στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επεξεργασία ήδη από του χρόνου τέτοια εποχή. Η Πρωτοβουλία προβλέπει ότι με τη συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών, οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετήσει για συγκεκριμένο ζήτημα.
Η επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων υιοθέτησε την επίσημη θέση της για την Πρωτοβουλία των Πολιτών στις 30 Νοεμβρίου, με στόχο να είναι η διαδικασία συλλογής των υπογραφών και κατάθεσης της κάθε πρότασης όσο το δυνατόν πιο απλή.

Κυριότερα σημεία της θέσης της επιτροπής είναι η παροχή διορίας ενός έτους για τη συλλογή υπογραφών για κάθε πρωτοβουλία, η μείωση των χωρών από τα οποία πρέπει να προέρχονται από το ένα τέταρτο των κρατών μελών που προβλέπει η αρχική πρόταση, στο ένα πέμπτο και η κατάργηση της υποχρέωσης να συνοδεύεται κάθε υπογραφή από τα στοιχεία ταυτότητας του υπογράψαντος.

Όπως σημείωσε στη συζήτηση η Ουγγαρέζα Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών, Zita Gurmai, στόχος είναι "να υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότερες" πρωτοβουλίες. Με το ΕΚ και τη Βελγική προεδρία να επιθυμούν να έχει ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία πριν από το τέλος του έτους, η έκθεση αναμένεται να ψηφισθεί από την ολομέλεια στη συνεδρίασή της του Δεκεμβρίου, εφ' όσον έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις κυβερνήσεις στο Συμβούλιο Υπουργών. Στη συνέχεια τα κράτη μέλη θα έχουν διάστημα 12 μηνών για να τη θέσουν σε εφαρμογή.
Αναφ. : 20101129STO02030
www.europarl.europa.eu/news/

Δεν υπάρχουν σχόλια: