Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΑ


Είναι γεγονός ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια βιώσαμε μια οικονομική ανάπτυξη που βασίσθηκε στον υψηλό δανεισμό και στην υπερβολική κατανάλωση.
Σήμερα πλέον και για πολλά χρόνια οι πολίτες θα είναι οικονομικά φτωχότεροι.
 
Η κατανάλωση συνεχώς θα είναι περιορισμένη και οι τσέπες αδειανές.

Οι καταναλωτές λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν αλλάξει τις συμπεριφορές τους, οι οποίες είναι σίγουρο ότι θα παγιωθούν στο μέλλον. 
Οι συμπολίτες μας θα συνεχίσουν να αναζητούν βασανιστικά πηγές φθηνών βιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. 
Ήδη έχουν καταγραφεί οι πρώτες τάσεις προδιάθεσης απέναντι στην κάλυψη των αναγκών της καθημερινότητας με :
  • Αγορές από εμπορικά καταστήματα με εκπτώσεις και προσφορές
  • Αγορές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
  • Μείωση ποσοτικών αγορών προϊόντων
  • Περιορισμός αγοράς φαγητού εκτός σπιτιού
  • Αποφυγή δαπανών για την αγορά αγαθών διάρκειας
  • Αλλαγή νοοτροπίας αγοράς ιδιόκτητης κατοικίας
  • Απουσία από πολιτισμικές εκδηλώσεις
  • Μόνιμος ο φόβος της ανεργίας
  • Ερωτηματικά για τη διατροφική ασφάλεια.
Όμως ο πονοκέφαλος για ακριβά προϊόντα και υπηρεσίες συνεχίζεται και στο 2011 με την άνοδο των τιμών στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ και του ιδιωτικού τομέα, στις αυξήσεις των φόρων του δημοσίου και την άνοδο του πληθωρισμού στο 5,2% στο τέλος του 2010.
Στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής  Αρχής αναφέρεται ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του Δεκεμβρίου 2010 προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2009 αυξήθηκε κατά 5,2%.
Η επιβάρυνση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή προήλθε από τις αυξήσεις της έμμεσης φορολογίας, αλλά και από τις ανατιμήσεις σε είδη και υπηρεσίες.
Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφονται οι σημαντικότερες αυξήσεις τιμών σε διάφορα είδη και υπηρεσίες μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 με βάση τον Δεκέμβριο του 2009.
Πηγή: Ναυτεμπορική

TO ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΙΟΞΙΝΩΝ

ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΙΟΞΙΝΩΝ

1. Το εν εξελίξει σε όλη την Ευρώπη νέο διατροφικό σκάνδαλο διοξινών στις ζωοτροφές, στα κρέατα και εν γένει διατροφική αλυσίδα, έρχεται να αποδείξει μια σειρά από κεφαλαιώδεις συστηματικές αντινομίες με παγκόσμιο αντίκτυπο και περιεχόμενο. Το ίδιο το σκάνδαλο έρχεται να αποδείξει και την ανάγκη συστημικής αναθεώρησης σε όλο τον πλανήτη και στην χώρα μας.
  
Ειδικότερα :
α) Αποδεικνύεται (για μία ακόμα φορά) ότι οι χώρες που θεωρούνται διατροφικά ποιοτικές και ασφαλείς, όπως αυτές της Δυτικής Ευρώπης, όχι μόνο δεν είναι ποιοτικές και ασφαλείς, αλλά αποτελούν και την βάση, την πηγή εξάπλωσης διατροφικών κινδύνων που απειλούν τις ανθρώπινες ζωές. Με βάση τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας υφίσταται ενεργός διατροφική απειλή κατά της ζωής των πολιτών – καταναλωτών και έγκλημα διαπραττόμενο με ενδεχόμενο δόλο.
β) Αποδεικνύεται ότι η κερδοσκοπία κάποιων είναι συστημικά αξιακά ανώτερο, από οποιοδήποτε άλλο ατομικό και κοινωνικό έννομο αγαθό, από οποιαδήποτε αξία, ακόμα και από την ανθρώπινη ζωή. Το γεγονός ότι κάποιοι υπεύθυνοι γνώριζαν, αλλά αποσιωπούσαν και απέκρυβαν την εγκληματική συμπεριφορά κάποιων επιχειρηματιών, οδηγώντας επικίνδυνες ζωοτροφές και προϊόντα που παρήχθησαν από αυτές στην κατανάλωση από ανθρώπους, όχι μόνο θα πρέπει να ελεγχθεί δικαστικά, αλλά αποδεικνύει ότι το κέρδος έχει αναβιβαστεί σε σύγχρονη θεότητα που αλώνει κάθε ανθρώπινη αξία και δικαίωμα. 
γ) Αποδεικνύεταιότι διάφορες «επιστημονικές» μέθοδοι παραγωγής που αποσκοπούν στην υπερπαραγωγή είναι πλήρως αποτυχημένες, αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες για την ζωή των ανθρώπων.
δ) Αποδεικνύεται ότι οι μηχανισμοί ελέγχου σε όλη την Ευρώπη, ανατεθειμένες στους ίδιους τους ιδιώτες, αλλά και σε κρατικούς μηχανισμούς αλλοτριωμένους από την «ιδιωτική κερδοφόρο πρωτοβουλία» δεν επαρκούν. Η τυχαία αποκάλυψη – ομολογία του τεράστιου διατροφικού σκανδάλου, που έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά άλλων, αποδεικνύει την πλήρη ανεπάρκεια να προστατευθούν αποτελεσματικά κεφαλαιώδη αγαθά των πολιτών ακόμα και η ίδια η ζωή και η υγεία τους.
ε) Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, ουδείς μπορεί να μας πείσει ότι δεν υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα ενεργά και πολυετή διατροφικά σκάνδαλα, τα οποία δεν έχουν γίνει αντιληπτά, δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά παραταύτα υφίστανται, είναι ενεργά, αφορούν το σύνολο ή την πλειονότητα της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών ή της εκτροφής ζώων και μολύνουν όλη την ανθρώπινη διατροφική αλυσίδα. Η αναθεώρηση των διαδικασιών ελέγχου και παραγωγής, ο συνεχής και άμεσος έλεγχος όλων των ζωοτροφών και των παραγωγικών μεθόδων, η καθιέρωση ενός προηγμένου πραγματικά και αυστηρού συστήματος ελέγχου και προστασίας είναι αναγκαίος και απολύτως επιβεβλημένος.          
στ) Αναγκαία πανευρωπαϊκά και παγκόσμια είναι η συστημική παραγωγική τροποποίηση, ώστε το παραγωγικό σύστημα να μετατραπεί από κερδοσκοπικό σε ανθρωποκεντρικό, στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων και όχι στην κερδοφορία κάποιων.
 
2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Πέραν των ανωτέρω ειδικά για την Ελλάδα:
 
Α) Εφιστούμε την προσοχή των καταναλωτών στις αγορές προϊόντων (πουλερικών, αυγών, χοιρινών, άλλων κρεάτων και παραγώγων αυτών) που προέρχονται από χώρες της Ευρώπης και συνιστούμε την αποφυγή τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στις χώρες αυτές.Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου 4.500 μονάδες εκτροφής σταμάτησαν την παραγωγή τους στην Γερμανία εξαιτίας του σκανδάλου.   
Β) Εφιστούμε την προσοχή των καταναλωτώνστην αγορά ελληνικών προϊόντων που παράγονται σε μεγάλες μονάδες παραγωγής και με τις παραγωγικές μεθόδους αυτές. Από την πορεία των ελέγχων στην Ευρώπη προκύπτει η πιθανότητα, αντίστοιχες πρώτες ύλες, να έχουν χρησιμοποιηθεί και σε ζωοτροφές άλλων εταιρειών και κρατών προέλευσης.
Γ) Συνιστούμε την κατανάλωση ελληνικών προϊόντων που παράγονται με τις παραδοσιακές μεθόδους, που φέρουν ή μπορούν να φέρουν βεβαίωση για τις ζωοτροφές που χρησιμοποιήθηκαν ή παράγονται με ακριβώς πιστοποιημένες βιολογικές μεθόδους παραγωγής.
Δ) Ζητούμε από το κράτος και τον ΕΦΕΤ πλήρη υπευθυνότητα. Οι παλινωδίες των αρχικών δηλώσεων ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα, σε σχέση με τις ύστερες για εκτεταμένους ελέγχους, δείχνουν τουλάχιστον έλλειψη υπευθυνότητας. Για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται επικίνδυνη ανεπάρκεια.
Ε) Ο ΕΦΕΤ οφείλει να δώσει στην δημοσιότητα πλήρη τα στοιχεία των ελέγχων που πραγματοποίησε και των αποτελεσμάτων τους, ώστε να υπάρξει διαφάνεια και να μπορέσουν οι ενώσεις καταναλωτών και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών να κρίνουν και να υποδείξουν και άλλους τυχόν αναγκαίους ελέγχους.
ΣΤ) Επισημαίνουμε ότι ο βαθμός εξάπλωσης και συμμετοχής επικίνδυνων προϊόντων ως συστατικών σε άλλα μετεσκευασμένα ή τροποποιημένα, δηλ. ο βαθμός ευρύτερης εξάπλωσης στην διατροφική αλυσίδα, είναι άγνωστος, δυσχερώς ελέγξιμος, άλλα και σημαντικότατος ως παράγοντας που διακυβεύει την ασφάλεια της ζωής και της υγείας των πολιτών. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν πλήρη πληροφόρηση προστασία για να μην βρεθούν οι διοξίνες στο πιάτο τους από το παράθυρο, ως συστατικά σε «ανύποπτες» τροφές και είδη.
Ζ) Καθίσταται για μία ακόμα φορά σαφής η αναγκαιότητα θέσπισης αυστηρών εθνικών προτύπων ποιότητας και παραγωγής σε κάθε διαδικασία. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να έχουν ως στόχο την ποιότητα και ως βάση τον τεράστιο και μακραίωνο παραγωγικό πολιτισμό της χώρας μας, ώστε να διασφαλιστεί πρωτοποριακά η ποιοτική συγκρότηση της παραγωγής στην χώρα, ως προαπαιτούμενο και μέθοδος ποιοτικής κάλυψης των αναγκών των ανθρώπων.
Η)  Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι την τεράστια δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών ζωοτροφών που έχει η χώρα μας. Ο ελληνικός παραγωγικός πολιτισμός έχει αποδείξει ότι υφίσταται σημαντικός αριθμός ενδημικών ειδών φυτών, τα οποία καλλιεργούμενα όχι μόνο μπορούν να αποτελέσουν τεράστιας αξίας ζωοτροφή, αλλά και να αντικαταστήσουν την χρήση τοξικών σκευασμάτων «ζιζανιοκτόνων».  Η κυβέρνηση οφείλει να οργανώσει και να δημιουργήσει τις αναγκαίες διαδικασίες προς τούτο.
Θ) Τέλος και επειδή η εμπιστοσύνη μας στις αρχές και τους μηχανισμούς ελέγχου βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα ανακοινώνουμε την κατάθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα αναφοράς μας για την διερεύνηση τυχόν παρανόμων πράξεων που σχετίζονται με το νέο διατροφικό σκάνδαλο με σκοπό να διωχθούν άπαντες οι υπεύθυνοι (και των ξένων εταιρειών που εμπλέκονται), να διεξαχθεί υπεύθυνος εισαγγελικός έλεγχος για τους διατροφικούς κινδύνους που έχουν προκύψει και να παρακολουθείται η διαδικασία από την δικαιοσύνη και τους κοινωνικούς φορείς για την καλύτερη προστασία και ενημέρωσή τους.  

Καλούμε τους κοινωνικούς φορείς ανά την χώρα να πράξουν το ίδιο στις κατά τόπους εισαγγελίες και να συντονίσουν τις ενέργειές τους ερχόμενες σε επαφή με το ΝEO ΙΝ.ΚΑ.

ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
      


 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (10-01-2011) New

ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (07-01-2011) New

Διοξίνη και σε προϊόντα χοιρινού κρέατος.


Οι Γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι ανακάλυψαν την εξαιρετικά τοξική χημική ουσία διοξίνη και σε προϊόντα χοιρινού κρέατος, πέραν των πουλερικών, γεγονός που ενδέχεται να επεκτείνει το φάσμα του συναγερμού που έχει κηρυχθεί στην Ευρώπη και αλλού όσον αφορά την δημόσια υγεία.
Οι αρχές της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα έχοντας κηρύξει από την 3η Ιανουαρίου συναγερμό, ασκώντας ελέγχους και λαμβάνοντας μέτρα. Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν εξηγήσει ότι τροφή μολυσμένη με διοξίνη είχε χορηγηθεί σε πάπιες και χοιρινά, μολύνοντας αυγά και κρέας στα αγροκτήματα όπου συνέβη αυτό.
Οι αρχές στην Κάτω Σαξωνία ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι χοιρινό κρέας από εκτροφείο εμφάνισε επίπεδα διοξίνης άνω των επιτρεπόμενων και ότι αρκετά ζώα σφαγιάστηκαν και το κρέας καταστράφηκε.
Δείγματα χοιρινού κρέατος από άλλο εκτροφείο εμφάνιζαν επίπεδα διοξίνης πολύ κοντά στο επιτρεπόμενο όριο, σύμφωνα με τις κρατιδιακές αρχές. Γερμανοί εισαγγελείς ερευνούν τα αίτια της μόλυνσης και ειδικά το εάν και κατά πόσον οι ζωοτροφές και τα συμπληρώματα που διέθετε η εταιρεία Harles & Jentzsch περιείχαν λιπαρά οξέα που προορίζονταν για την βιομηχανία παραγωγής χάρτου.
Αξιωματούχοι της ΕΕ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι μολυσμένα προϊόντα εξήχθησαν στη Γαλλία και τη Δανία. Η Νότια Κορέα επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές από τη Γερμανία λόγω της υπόθεσης ενώ η Ρωσία ανακοίνωσε επίσης ότι λαμβάνει μέτρα.
Η συγκεκριμένη χημική ουσία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές ή και βλάβες στο αναπαραγωγικό ανθρώπινο σύστημα, το ανοσοποιητικό, κ.ά. Γερμανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι τα επίπεδα της διοξίνης που έχουν βρεθεί δεν αποτελούν απειλή για όσους καταναλώνουν μικρή ποσότητα των μολυσμένων προϊόντων, αλλά τονίζουν πως η μόλυνση πρέπει να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο ώστε να μην υπάρξουν σοβαροί μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι.
Πηγη: http://news.pathfinder.gr/health/679530.html

ΣΥΜΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ο Gerhard από την Γερμανία, ο Franchua από την Γαλλία, ο Mario από την Ιταλία και ο Johan από την Ολλανδία, ευχαριστούν από καρδιάς όλους εμάς τους Έλληνες για την προτίμηση που δείχνουμε στα εθνικά τους προϊόντα και κατά επέκταση στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.
Σαν επιβράβευση μας συμβουλεύουν να πουλήσουμε τον Παρθενώνα και τα νησιά μας, σπρώχνοντας μας στο Δ.Ν.Τ. για να λύσουμε τα οικονομικά μας προβλήματα.
Αντίθετα ο Νίκος από την Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος από τις Σέρρες, ο γαμπρός μας ο Γιάννης, ο γιος μας ο Θοδωρής, ακόμη και εμείς οι ίδιοι, βγαίνουμε στην ανεργία για τον ίδιο ακριβώς λόγο.
Για την προτίμηση μας στα ξένα προϊόντα, και στα ξένα super markets….. (Lidl, Aldi, Carrefour, Dia)
Φανταστείτε πόσα εκατομμύρια η και δισεκατομμύρια ευρώ ακόμα, πηγαίνουν κάθε χρόνο στον Gerhard, στον Franchua, στον Mario και στον Johan και αυτό γιατί η από άγνοια η από ωχαδερφισμό δεν αγοράζουμε Ελληνικά προϊόντα.
…και μιλάμε για απλά πράγματα, καθημερινά!
Όπως γάλα τυρί, κασέρι, γιαούρτι, σαπούνια, χαρτιά υγείας, και κουζίνας, μακαρόνια , μπύρες, αναψυκτικά, ποτά μαρμέλαδες, τσιγάρα, σοκολάτες, παγωτά, μπισκότα, οδοντόκρεμες.
Τόσο απλά..
Φανταστείτε τώρα ότι όλοι οι Έλληνες αγοράζουν μόνο Ελληνικά ζυμαρικά και η βιομηχανία λόγω αυξημένης ζήτησης, θα πρέπει να διπλασιάσει την παραγωγή της.
Σίγουρα θα χρειαστεί περισσοτέρους εργάτες, υπαλλήλους, οδηγούς, αποθηκάριους, περισσότερους μηχανικούς, ίσως χημικούς, σίγουρα περισσότερο σιτάρι (αγρότες)
Σίγουρα κάποιους παρά πάνω υπαλλήλους θα πρέπει να προσλάβει. Σε αυτούς τους νεοπροσλαμβανόμενους φανταστείτε να είναι το παιδί σας που ψάχνει δουλειά η ακόμα και εσείς οι ίδιοι.
Και όλα αυτά επειδή αγοράζατε μακαρόνια Ελληνικά και όχι μακαρόνια Barilla η μακαρόνια Lidl.
Στο τέλος τέλος ας το δούμε και εγωιστικά.
Τρώει ο Ιταλός μακαρόνια Ελληνικά?
Πίνει καφέ Ελληνικό?
Πίνει ο Γερμανός μπύρα Ελληνική?
Τρώει λουκάνικα Ελληνικά?
Πίνει ο Ολλανδός γάλα Ελληνικό?
Τρώει κασέρι Ελληνικό
Πίνει ο Γάλλος Ελληνικό κρασί η τσίπουρο?
Γιατί να παίρνουμε εμείς τα δικά τους προϊόντα? Για να μειώνουμε την ανεργία τους?
Μπορεί τα ξένα μερικές φορές να είναι φθηνότερα. Τα χρήματα αυτά όμως ξαναγυρίζουν σε εμάς διπλά και τρίδιπλα. Ειδικά τα δύσκολα χρόνια που έρχονται λόγω Δ.Ν.Τ.
Επειδή οι πολιτικοί μας δεν θέλουν, αλλά και δεν μπορούν επίσημα λόγω Ευρωπαϊκής ένωσης, να μποϋκοτάρουν τα ξένα προϊόντα, ας κάνουμε εμείς μόνοι μας μια προσπάθεια να αλλάξουμε τις αγοραστικές μας συνήθειες.
Τα Ελληνικά προϊόντα τα αναγνωρίζουμε από το barcode . Όλα τα Ελληνικά προϊόντα στο barcode τους τα τρία πρώτα νούμερα είναι 520

Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε.


Πηγή : http://www.votegreece.gr/archives/7670