Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Αποτελέσματα Κοινού Ευρωπαϊκού Προγράμματος εποπτείας της αγοράς για τις παιδικές στράτες .

 Αρκετοί γονείς θεωρούν ότι τοποθετώντας το παιδί τους σε μια παιδική στράτα, αυτό μπορεί να τριγυρίζει ελεύθερα και με ασφάλεια χωρίς επιτήρηση. Η παιδική στράτα προσφέρει κάποιο βαθμό ασφάλειας στα παιδιά και δίνει την ευχέρεια στους γονείς να ασχοληθούν και με κάτι άλλο, χωρίς να έχουν αποκλειστικά την προσοχή τους στο παιδί. Προσοχή όμως! Ένας αριθμός παιδικών στρατών που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά σήμερα, δεν παρέχουν ικανοποιητική προστασία στα παιδιά με αποτέλεσμα να τα θέτει σε κίνδυνο. Αναγνωρίζοντας αυτό τον κίνδυνο και προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι ασφαλή ο οργανισμός PROSAFE μαζί με τη συμμετοχή των αρχών εποπτείας της αγοράς 12 κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010 το Κοινό Πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς για τις παιδικές στράτες με στόχο να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους για την ευπαθή ομάδα καταναλωτών τα μικρά παιδιά. Το κοινό πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εκέμβριο του 2010, σε μια προσπάθεια να αξιολογήσει το επίπεδο συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας EN1273:2005, διεξήγαγε εργαστηριακούς ελέγχους σε 36 διαφορετικά μοντέλα παιδικών στρατών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 19 από αυτές (ποσοστό 53%) συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις του προτύπου. Οι έλεγχοι που έγιναν αφορούσαν την σταθερότητα της παιδικής στράτας (δυναμική και στατική), τους μηχανισμούς δίπλωσης, το ελάχιστο ύψος των καθισμάτων, τη διάταξη στάθμευσης (αν υπάρχει), την πρόληψη πτώσης από σκαλιά, σκάλες και βεράντες καθώς και διάφορους άλλους ελέγχους. Οι υπόλοιπες 17 παιδικές στράτες που ελέγχθηκαν (ποσοστό 47%) δε συμμορφώνονταν με μία ή και περισσότερες από τις πιο πάνω απαιτήσεις και έτσι δε συμμορφώνονται με το πρότυπο. Fς εκ τούτου θεωρούνται επικίνδυνες και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Επί συνόλου έξι παιδικών στρατών από την Ελληνική αγορά, που ελέγχθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος, δύο τύποι παιδικών στρατών (δηλαδή ποσοστό 33% επί του συνόλου) δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου, αποσύρθηκαν από την Ελληνική αγορά και υποβλήθηκαν αντίστοιχες κοινοποιήσεις μέσω του συστήματος RAPEX. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών και μάλιστα της ευπαθούς ομάδας των μικρών παιδιών, εφιστά την προσοχή των γονέων – καταναλωτών και προτρέπει οποιονδήποτε προτίθεται να αγοράσει παιδική στράτα να συμβουλεύεται τον πωλητή για τη χρήση της, να μελετά και να φυλάσσει τις οδηγίες χρήσης και να βεβαιώνεται ότι η παιδική στράτα συμμορφώνεται με το πρότυπο ασφαλείας EN1273:2005. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση επικοινωνήστε με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο τηλέφωνο 210 3893184. Τέλος, ακόμη κι αν η παιδική στράτα πληροί όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου, οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι η καλύτερη διασφάλιση κατά των ατυχημάτων είναι η πρόληψη και τη συνεχής επιτήρηση των μικρών παιδιών. Μια στράτα μπορεί να είναι σε θέση να φρενάρει στην άκρη ενός σκαλιού, αλλά ο καλύτερος τρόπος είναι να εμποδίσουν την πρόσβαση στις σκάλες από το αρχικό σημείο. Επίσης, η καλύτερη προστασία των παιδιών από τραυματισμούς μεταξύ τους στη διάρκεια του παιχνιδιού είναι κατάλληλη επίβλεψη από τους γονείς ή από αυτούς που τα φροντίζουν. Περισσότερες πληροφορίες για τις παιδικές στράτες που αποσύρθηκαν από την Ευρωπαϊκή αγορά για παιδικές στράτες που έχουν κοινοποιηθεί μέσω του συστήματος RAPEX μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm Επίσης οι πληροφορίες αυτές αναρτώνται στα Ελληνικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στη διεύθυνση: http://www.efpolis.gr.

Τροπολογία για αναστολή των πλειστηριασμών


Με τροπολογία που υπογράφεται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κατατίθεται στο
πρώτο νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στη Βουλή με το νέο έτος παρατείνεται μέχρι την
30.6.2011 η αναστολή των πλειστηριασμών.
Η τροπολογία αφορά τόσο τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από πιστωτικά ιδρύματα για
την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 200.000 ευρώ όσο και τους
πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από οποιονδήποτε σε βάρος της πρώτης ή της μοναδικής
κατοικίας του οφειλέτη, για τους οποίους επίσης ισχύει η προσωρινή απαγόρευση του νόμου
3869/2010 για την «ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».
Οι παραπάνω παρατάσεις είναι αναγκαίες προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις που έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής να ανακάμψουν, να αναδιοργανώσουν
σε μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία την κάλυψη των αναγκών τους και να
επιδιώξουν την καλύτερη δυνατή διευθέτηση και εξυπηρέτηση των οφειλών τους.
Οι παρατάσεις είναι άλλωστε επιβεβλημένες και ενόψει της κρίσιμης εναρκτήριας φάσης που
βρίσκεται ο νόμος 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών
προσώπων. Θα διευκολύνουν συνεπώς τις διαπραγματεύσεις και συζητήσεις ανάμεσα στα
πιστωτικά ιδρύματα, τους λοιπούς πιστωτές και τους οφειλέτες για την εξεύρεση μίας
συμβιβαστικής λύσης στην αποπληρωμή των χρεών στις περιπτώσεις μόνιμης αδυναμίας
πληρωμής. Τούτο δε μάλιστα ενόψει και του γεγονότος ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν
μέχρι σήμερα επεξεργαστεί και απαντήσει στο πλήθος των σχετικών αιτημάτων που έχουν
υποβληθεί από τους οφειλέτες στο πλαίσιο του παραπάνω νόμου. Περαιτέρω, οι οφειλέτες που
βρίσκονται πραγματικά σε μόνιμη αδυναμία θα έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που δεν
ευδοκιμήσει ο συμβιβασμός, να οργανώσουν την προστασία τους μέσα από τη δικαστική
ρύθμιση των χρεών.
Με την τροπολογία δίνεται συνεπώς μία τελευταία παράταση αναστολής των πλειστηριασμών και
για μία περίοδο που είναι πλέον επαρκής για να αξιοποιηθεί από τους υπερχρεωμένους
οφειλέτες η σχετική προστατευτική νομοθεσία και να ρυθμιστεί το μεγάλο μέρος των εκκρεμών
υποθέσεων.

Διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου (Νόμος 3869/2010)«για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις».


Νόμος 3869/2010

Αρχισε απο χθές 4 Ιανουαρίου 2011, η εφαρμογή του νόμου 3869/2010 «για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις».  

Δελτίο τύπου σχετικά με την πλήρη εφαρμογή του νόμου 3869/2010.

 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Κατεβάστε τα σχετικά έντυπα για την διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10397.pdf)Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθμισης των οφειλών υπερχ/νων φυσικών προσώπων[ ]86 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10398.pdf)Υπόδειγμα βεβαίωσης αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού[ ]35 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10399.pdf)Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα καταστάσεων και μεταβιβάσεων[ ]52 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10400.pdf)Υπόδειγμα οικονομικής κατάστασης[ ]46 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10401.pdf)Υπόδειγμα κατάστασης πιστωτών[ ]27 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10402.pdf)Υπόδειγμα σχεδίων διευθέτησης οφειλών[ ]43 Kb