Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Αποτελέσματα Κοινού Ευρωπαϊκού Προγράμματος εποπτείας της αγοράς για τις παιδικές στράτες .

 Αρκετοί γονείς θεωρούν ότι τοποθετώντας το παιδί τους σε μια παιδική στράτα, αυτό μπορεί να τριγυρίζει ελεύθερα και με ασφάλεια χωρίς επιτήρηση. Η παιδική στράτα προσφέρει κάποιο βαθμό ασφάλειας στα παιδιά και δίνει την ευχέρεια στους γονείς να ασχοληθούν και με κάτι άλλο, χωρίς να έχουν αποκλειστικά την προσοχή τους στο παιδί. Προσοχή όμως! Ένας αριθμός παιδικών στρατών που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά σήμερα, δεν παρέχουν ικανοποιητική προστασία στα παιδιά με αποτέλεσμα να τα θέτει σε κίνδυνο. Αναγνωρίζοντας αυτό τον κίνδυνο και προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι ασφαλή ο οργανισμός PROSAFE μαζί με τη συμμετοχή των αρχών εποπτείας της αγοράς 12 κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010 το Κοινό Πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς για τις παιδικές στράτες με στόχο να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους για την ευπαθή ομάδα καταναλωτών τα μικρά παιδιά. Το κοινό πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εκέμβριο του 2010, σε μια προσπάθεια να αξιολογήσει το επίπεδο συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας EN1273:2005, διεξήγαγε εργαστηριακούς ελέγχους σε 36 διαφορετικά μοντέλα παιδικών στρατών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 19 από αυτές (ποσοστό 53%) συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις του προτύπου. Οι έλεγχοι που έγιναν αφορούσαν την σταθερότητα της παιδικής στράτας (δυναμική και στατική), τους μηχανισμούς δίπλωσης, το ελάχιστο ύψος των καθισμάτων, τη διάταξη στάθμευσης (αν υπάρχει), την πρόληψη πτώσης από σκαλιά, σκάλες και βεράντες καθώς και διάφορους άλλους ελέγχους. Οι υπόλοιπες 17 παιδικές στράτες που ελέγχθηκαν (ποσοστό 47%) δε συμμορφώνονταν με μία ή και περισσότερες από τις πιο πάνω απαιτήσεις και έτσι δε συμμορφώνονται με το πρότυπο. Fς εκ τούτου θεωρούνται επικίνδυνες και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Επί συνόλου έξι παιδικών στρατών από την Ελληνική αγορά, που ελέγχθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος, δύο τύποι παιδικών στρατών (δηλαδή ποσοστό 33% επί του συνόλου) δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου, αποσύρθηκαν από την Ελληνική αγορά και υποβλήθηκαν αντίστοιχες κοινοποιήσεις μέσω του συστήματος RAPEX. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών και μάλιστα της ευπαθούς ομάδας των μικρών παιδιών, εφιστά την προσοχή των γονέων – καταναλωτών και προτρέπει οποιονδήποτε προτίθεται να αγοράσει παιδική στράτα να συμβουλεύεται τον πωλητή για τη χρήση της, να μελετά και να φυλάσσει τις οδηγίες χρήσης και να βεβαιώνεται ότι η παιδική στράτα συμμορφώνεται με το πρότυπο ασφαλείας EN1273:2005. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση επικοινωνήστε με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο τηλέφωνο 210 3893184. Τέλος, ακόμη κι αν η παιδική στράτα πληροί όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου, οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι η καλύτερη διασφάλιση κατά των ατυχημάτων είναι η πρόληψη και τη συνεχής επιτήρηση των μικρών παιδιών. Μια στράτα μπορεί να είναι σε θέση να φρενάρει στην άκρη ενός σκαλιού, αλλά ο καλύτερος τρόπος είναι να εμποδίσουν την πρόσβαση στις σκάλες από το αρχικό σημείο. Επίσης, η καλύτερη προστασία των παιδιών από τραυματισμούς μεταξύ τους στη διάρκεια του παιχνιδιού είναι κατάλληλη επίβλεψη από τους γονείς ή από αυτούς που τα φροντίζουν. Περισσότερες πληροφορίες για τις παιδικές στράτες που αποσύρθηκαν από την Ευρωπαϊκή αγορά για παιδικές στράτες που έχουν κοινοποιηθεί μέσω του συστήματος RAPEX μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm Επίσης οι πληροφορίες αυτές αναρτώνται στα Ελληνικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στη διεύθυνση: http://www.efpolis.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: