Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Φωτογραφιζοντας την νεα ταυτοτητα..


http://fotografizontasmagazine.blogspot.com/2010/11/blog-post.ht

Πολλές χώρες, μία αγορά

Νέοι κανόνες για την ενιαία αγορά της ΕΕ θα διευκολύνουν την εγκατάσταση και την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρώπη.
Η ενιαία αγορά αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ΕΕ. Δημιουργήθηκε για να μπορούν τα πρόσωπα, τα εμπορεύματα, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στους κανόνες που ισχύουν για τη λειτουργία επιχειρήσεων ή την εγκατάσταση ατόμων σε άλλη χώρα. Η Επιτροπή παρουσίασε δύο δέσμες προτάσεων με στόχο να διασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά εξακολουθεί να βελτιώνει τη ζωή των ατόμων αλλά και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ.
Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά θα απλουστεύσει τη ζωή των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν πάνω από το 99% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και θα βοηθήσει όλους τους πολίτες στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όταν επιθυμούν να ταξιδέψουν, να σπουδάσουν, να εργαστούν, να παντρευτούν, ή να αγοράσουν ακίνητο ή αυτοκίνητο, σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Η πρώτη δέσμη των 50 προτάσεων της Πράξης για την Ενιαία Αγορά επιδιώκει κυρίως:
  • να διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και να απλουστεύσει τους κανόνες λογιστικής και συμμετοχής σε δημόσιες συμβάσεις
  • να προωθήσει την κοινωνική επιχειρηματικότητα ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στην τροφή, τη στέγαση, την ιατρική περίθαλψη, την απασχόληση και τις τραπεζικές υπηρεσίες
  • να διασφαλίσει ότι οι κάτοχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεταξύ αυτών και οι καλλιτέχνες, μπορούν να πωλούν τα έργα τους σε όλη την ΕΕ ώστε να τονωθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο
  • να μειώσει τη γραφειοκρατία, με την εισαγωγή επαγγελματικού δελτίου ταυτότητας, ώστε να αναγνωρίζονται όλα τα επαγγελματικά προσόντα σε όλη την ΕΕ
Τα επόμενα τρία χρόνια, η δεύτερη δέσμη των 25 προτάσεων θα διευκολύνει τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς:
  • θα ενισχύσει τα δικαιώματα των τουριστών και των ταξιδιωτών και θα τους προστατεύει σε περίπτωση, π.χ, χρεωκοπίας του ταξιδιωτικού τους πράκτορα, ή καθυστέρησης/ακύρωσης της πτήσης τους
  • θα παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλύουν τις διαφορές τους με επιχειρήσεις σε άλλη χώρα, μέσω γρήγορων και ανέξοδων εξωδικαστικών διακανονισμών
  • θα παρέχει στα διεθνή ζευγάρια εγγυήσεις σχετικά με το ποιας χώρας νομοθεσία ισχύει για τα ακίνητα ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν αποκτήσει από κοινού
  • θα εισαγάγει την ηλεκτρονική ανταλλαγή, δίνοντας έτσι στους εργαζομένους τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα δικαιώματα κοινωνικής τους ασφάλισης σε άλλη χώρα
  • θα απλουστεύσει τις διαδικασίες ταξινόμησης αυτοκινήτου που αγοράστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ
Περισσότερα για την ενιαία αγορά της ΕΕ DeutschEnglishfrançais
Περισσότερα για τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ English

http://ec.europa.eu/news/economy/101028_1_el.htm

Υψηλά πρότυπα ασφαλείας για τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων.

Πηγη: http://ec.europa.eu/news/energy/101103_1_el.htm
Πυρηνοηλεκτρικός σταθμός στην ύπαιθρο με δύο πύργους ψύξης © iStock/RelaxFoto.de
Κοινοί κανόνες ΕΕ για την τελική διάθεση αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου από πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς.
Οι πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί παράγουν το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ, αλλά, ταυτόχρονα, και 7.000 περίπου κυβικά μέτρα ραδιενεργά απόβλητα το χρόνο.
Σήμερα, τα απόβλητα αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου αποθηκεύονται σε κέντρα στην επιφάνεια του εδάφους ή σε μικρό βάθος, αλλά αυτή είναι μια προσωρινή λύση μέχρι να μειωθεί κάπως η θερμοκρασία και η ραδιενέργεια.
Δεδομένου ότι τα ραδιενεργά απόβλητα παραμένουν επικίνδυνα μέχρι και για ένα εκατομμύριο χρόνια, η ασφαλέστερη μακροχρόνια λύση είναι η αποθήκευσή τους βαθιά στο έδαφος, όπου οι κίνδυνοι ατυχημάτων, πυρκαγιών ή σεισμών είναι περιορισμένοι.
Η νομοθεσία της ΕΕ επιχειρεί να μειώσει την ανησυχία των πολιτών για τα πυρηνικά, η οποία οφείλεται εν μέρει στο καταστροφικό ατύχημα του Τσερνομπίλ το 1986. Πρόσφατη έρευνα της ΕΕ για την πυρηνική ασφάλεια English έδειξε ότι το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί χρήσιμη τη θέσπιση νομοθεσίας ΕΕ για τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων.
Η προτεινόμενη δέσμη κοινών προτύπων ασφάλειας της ΕΕ English για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και τη δημιουργία υπόγειων χώρων αποθήκευσης μεγάλου βάθους έχει ως στόχο να στρέψει τις χώρες της ΕΕ προς την μακροχρόνια αυτή λύση. Τα πρότυπα αυτά θα ισχύουν και για τα ραδιενεργά απόβλητα που προέρχονται από τα νοσοκομεία, τη βιομηχανία και την έρευνα.
Επίσης, μέσω των προτύπων αυτών, θα καταστούν και τα πρότυπα ασφάλειας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας νομικά δεσμευτικά για όλες τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να δημοσιεύσουν σχέδια για χώρους αποθήκευσης. Εάν τα σχέδια αυτά δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας, η Επιτροπή θα μπορεί να ζητά την τροποποίησή τους.
Μια ανεξάρτητη αρχή θα χορηγεί άδειες κατασκευής και διαχείρισης των χώρων αποθήκευσης, ενώ ταυτόχρονα θα ελέγχει την ασφάλειά τους. Θα επιτρέπεται η σύναψη συμφωνιών μεταξύ χωρών μελών της ΕΕ για την κοινή διαχείριση αποθηκευτικών χώρων, αλλά θα απαγορεύεται η εξαγωγή αποβλήτων σε χώρες εκτός ΕΕ.
Το κοινό θα πρέπει, αφενός, να ενημερώνεται για τα σχέδια κατασκευής χώρων αποθήκευσης ραδιερνεργών αποβλήτων και, αφετέρου, να μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του σχετικά με τον τόπο κατασκευής τέτοιων χώρων.
Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 143 πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί σε 14 χώρες της ΕΕ. Η Φινλανδία, η Σουηδία και η Γαλλία σχεδιάζουν να δημουργήσουν τους πρώτους χώρους αποθήκευσης εντός της ΕΕ την προσεχή 15ετία.
Περισσότερα για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων English
Περισσότερα για την πυρηνική ασφάλεια English

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στο μικροσκόπιο

Χέρια άνδρα πληκτρολογούν σε υπολογιστή, κρατώντας 2 φύλλα χαρτιού. © iStockphoto.com/webphotographeer
Οι περισσότερες ιστοσελίδες πώλησης ηλεκτρονικών αγαθών στν ΕΕ τηρούν τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών, ενώ το 60% των ιστοσελίδων πώλησης εισιτηρίων την παραβαίνουν
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής, η στενή παρακολούθηση των ιστοσελίδων πώλησης ηλεκτρονικών αγαθών οδήγησε στη συμμόρφωση των περισσοτέρων με τους κανόνες της ΕΕ περί προστασίας των καταναλωτών.
Πέρυσι, μετά από σάρωση των ιστοσελίδων πώλησης ηλεκτρονικών αγαθών English , διαπιστώθηκε ότι μόνο το 44% τηρούσε τους κανόνες της ΕΕ. Φέτος όμως, οι έλεγχοι παρακολούθησης έδειξαν ότι το 84% των ιστοσελίδων τηρεί τη σχετική νομοθεσία, σύμφωνα με τον επίτροπο Καταναλωτών, Τζον Ντάλι. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι ενέργειες για τον εξαναγκασμό των υπολοίπων σε συμμόρφωση.
«Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι η σάρωση των ιστοσελίδων φέρνει αποτελέσματα», συμπλήρωσε ο επίτροπος Ντάλι.
Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν πέρυσι σε ιστοσελίδες πώλησης ηλεκτρονικών αγαθών, όπως ψηφιακές κάμερες και προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής, αφορούσαν παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη συνολική τιμή και τον τρόπο επικοινωνίας με τον έμπορο.
Φέτος, η ΕΕ επικεντρώνει τους ελέγχους της στις ιστοσελίδες English πώλησης εισιτηρίων για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Η σάρωση που συνεχίζεται μέχρι και τώρα, έδειξε ότι το 60% των ιστοσελίδων παραβιάζει τη νομοθεσία περί καταναλωτών.
Η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής ελέγξει 414 ιστοσελίδες από τις οποίες το 40% βρέθηκε εντάξει, ενώ για τις υπόλοιπες 247 ζητήθηκε από τις εθνικές αρχές η λήψη μέτρων. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν την ανακοίνωση της τιμής και τους καταχρηστικούς όρους πώλησης.
Οι καταναλωτές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσον αφορά ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με την τιμή των εισιτηρίων (74% των προβλημάτων), τους καταχρηστικούς όρους πώλησης (73%), καθώς και τις ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τον έμπορο (48%).
Μόλις εντοπιστούν ιστοσελίδες με προβλήματα, ενημερώνονται οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών. Αυτές στη συνέχεια επικοινωνούν με τους εμπόρους ή τους ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων σχετικά με τις διαπιστωθείσες παρατυπίες και τους ζητούν να συμμορφωθούν.
Πηγη : http://ec.europa.eu/news/environment/100917_1_el.htm

Μέτρα προστασίας της ιδιωτικής ζωής στην ψηφιακή εποχή

Δικαιοσύνη και δικαιώματα των πολιτών -
 Πηγη :http://ec.europa.eu/news/justice/101105_el.htm
Υπολογιστής και πληκτρολόγιο © EU
Μέτρα για να μπορούν οι καταναλωτές να ελέγχουν καλύτερα πώς συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους στοιχεία.
Στην εποχή του Διαδικτύου και της παγκοσμιοποίησης, είναι ολοένα πιο δύσκολο να κρατάει κανείς απόρρητα τα προσωπικά του στοιχεία. Οι αγορές μέσω Διαδικτύου ή η ανταλλαγή φωτογραφιών και προσωπικών στοιχείων μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινής μας ζωής.
Παρόλο που οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι από τους αυστηρότερους στον κόσμο, χρειάζονται αναθεώρηση με βάση τις αλλαγές της τεχνολογίας και του τρόπου ζωής. Η νέα στρατηγική για την προστασία των δεδομένων Englishfrançais σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι όλοι θα γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται τα στοιχεία που εμπιστεύονται σε εταιρείες, δημόσιες αρχές και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Όσοι έχουν στη διάθεσή τους προσωπικά δεδομένα, όπως οι παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών ή οι μηχανές αναζήτησης, θα υποχρεούνται να αποκαλύπτουν ποιος συλλέγει τα δεδομένα αυτά και για ποιο σκοπό.
Η νέα στρατηγική εισάγει για πρώτη φορά την έννοια του "δικαιώματος διαγραφής από τη μνήμη", δηλαδή του δικαιώματος καθενός να ζητά την πλήρη διαγραφή των δεδομένων του αμέσως μετά την εξυπηρέτηση του αρχικού σκοπού αποστολής τους.
Σήμερα, μόνον οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές, σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι κάποιος έχει παράνομη πρόσβαση στα προσωπικά τους στοιχεία. Η νέα στρατηγική θα επεκτείνει την υποχρέωση αυτή και σε άλλους κλάδους, όπως π.χ. στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Οι εταιρείες θα μπορούν να στέλνουν προσωπικά στοιχεία εκτός ΕΕ μόνον εφόσον ο αποδέκτης των στοιχείων αυτών βρίσκεται σε χώρα που διαθέτει ανάλογο επίπεδο προστασίας δεδομένων.
Θα προστατεύονται επίσης και τα προσωπικά στοιχεία που κατέχουν η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές. Οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων θα ενισχυθούν και θα πρέπει να συνεργάζονται πιο στενά μεταξύ τους για την αποφυγή τυχόν καταχρήσεων.
Η νέα στρατηγική στοχεύει επίσης να διαμορφώσει μια κοινή προσέγγιση σε όλη την ΕΕ. Δεδομένου ότι οι σημερινοί κανόνες δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο από όλες τις χώρες, δεν είναι σαφές κάθε φορά ποιος νόμος ισχύει και σε ποια περίπτωση. Αυτό μπορεί να αποβεί εμπόδιο για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με την αναθεώρηση της νομοθεσίας, οι πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να συμμορφώνονται με ένα ενιαίο σύνολο κανόνων.
Μπορείτε να μας στείλετε τις απόψεις σας English σχετικά με τη νέα στρατηγική μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Τα σχόλιά σας θα ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση της νομοθετικής πρότασης, που θα υποβληθεί εντός του 2011.
Περισσότερα για την προστασία των δεδομένων English