Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Πολλές χώρες, μία αγορά

Νέοι κανόνες για την ενιαία αγορά της ΕΕ θα διευκολύνουν την εγκατάσταση και την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρώπη.
Η ενιαία αγορά αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ΕΕ. Δημιουργήθηκε για να μπορούν τα πρόσωπα, τα εμπορεύματα, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στους κανόνες που ισχύουν για τη λειτουργία επιχειρήσεων ή την εγκατάσταση ατόμων σε άλλη χώρα. Η Επιτροπή παρουσίασε δύο δέσμες προτάσεων με στόχο να διασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά εξακολουθεί να βελτιώνει τη ζωή των ατόμων αλλά και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ.
Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά θα απλουστεύσει τη ζωή των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν πάνω από το 99% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και θα βοηθήσει όλους τους πολίτες στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όταν επιθυμούν να ταξιδέψουν, να σπουδάσουν, να εργαστούν, να παντρευτούν, ή να αγοράσουν ακίνητο ή αυτοκίνητο, σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Η πρώτη δέσμη των 50 προτάσεων της Πράξης για την Ενιαία Αγορά επιδιώκει κυρίως:
  • να διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και να απλουστεύσει τους κανόνες λογιστικής και συμμετοχής σε δημόσιες συμβάσεις
  • να προωθήσει την κοινωνική επιχειρηματικότητα ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στην τροφή, τη στέγαση, την ιατρική περίθαλψη, την απασχόληση και τις τραπεζικές υπηρεσίες
  • να διασφαλίσει ότι οι κάτοχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεταξύ αυτών και οι καλλιτέχνες, μπορούν να πωλούν τα έργα τους σε όλη την ΕΕ ώστε να τονωθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο
  • να μειώσει τη γραφειοκρατία, με την εισαγωγή επαγγελματικού δελτίου ταυτότητας, ώστε να αναγνωρίζονται όλα τα επαγγελματικά προσόντα σε όλη την ΕΕ
Τα επόμενα τρία χρόνια, η δεύτερη δέσμη των 25 προτάσεων θα διευκολύνει τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς:
  • θα ενισχύσει τα δικαιώματα των τουριστών και των ταξιδιωτών και θα τους προστατεύει σε περίπτωση, π.χ, χρεωκοπίας του ταξιδιωτικού τους πράκτορα, ή καθυστέρησης/ακύρωσης της πτήσης τους
  • θα παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλύουν τις διαφορές τους με επιχειρήσεις σε άλλη χώρα, μέσω γρήγορων και ανέξοδων εξωδικαστικών διακανονισμών
  • θα παρέχει στα διεθνή ζευγάρια εγγυήσεις σχετικά με το ποιας χώρας νομοθεσία ισχύει για τα ακίνητα ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν αποκτήσει από κοινού
  • θα εισαγάγει την ηλεκτρονική ανταλλαγή, δίνοντας έτσι στους εργαζομένους τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα δικαιώματα κοινωνικής τους ασφάλισης σε άλλη χώρα
  • θα απλουστεύσει τις διαδικασίες ταξινόμησης αυτοκινήτου που αγοράστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ
Περισσότερα για την ενιαία αγορά της ΕΕ DeutschEnglishfrançais
Περισσότερα για τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ English

http://ec.europa.eu/news/economy/101028_1_el.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: