Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Ύπαρξη ξένου σώματος (γυαλί) σε επιδόρπιο γιαουρτιού ADVANCE


Ο Ε.Φ.Ε.Τ., και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, δέχθηκε καταγγελία για ύπαρξη ξένου σώματος (γυαλί) σε επιδόρπιο γιαουρτιού (ADVANCE με φρουτόκρεμα αχλάδι – βερίκοκο) της εταιρείας «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  Α.Ε.» με ημερομηνία λήξης 29.05.2011.

Παρακαλούμε δέιτε το επισυναπτόμενο έγγραφο για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αρχείο 1:
Δημοσιεύτηκε: 24/05/2011