Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Τι ψάρια πιάνουν τα Ελληνικά σούπερ μάρκετ;

Στο κόκκινο τα 8 από τα 10 σούπερ μάρκετ λόγω έλλειψης πολιτικής για βιώσιμα αλιεύματα! Η Greenpeace παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου για πρώτη φορά στην Ελλάδα την κατάταξη των μεγαλύτερων σούπερ μάρκετ της χώρας με βάση την πολιτική τους για την προμήθεια βιώσιμων αλιευμάτων, σε κόκκινη, πορτοκαλί και πράσινη κατηγορία. Από τα αποτελέσματα αναδεικνύεται η σχεδόν πλήρης έλλειψη εφαρμογής συγκεκριμένης πολιτικής, δεδομένου ότι από τα 10 σούπερ μάρκετ που περιλαμβάνονται στην κατάταξη, τα 8 βρίσκονται στην κόκκινη κατηγορία, ενώ μόλις 2 καταφέρνουν να βρίσκονται στο πορτοκαλί. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρίες δε μπορούν να εγγυηθούν στους καταναλωτές ότι τα αλιεύματα που τους προσφέρουν είναι βιώσιμα, ενώ οι θάλασσες συνεχίζουν να αδειάζουν από ζωή.
Ενώ στο εξωτερικό όλο και περισσότερα σούπερ μάρκετ προχωρούν σε βήματα για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αλιευμάτων που προσφέρουν στα ράφια τους, τα ελληνικά σούπερ μάρκετ δεν ανταποκρίνονται στην ευθύνη που τους αναλογεί για την προστασία της θαλάσσιας ζωής. Παράλληλα, εταιρίες σούπερ μάρκετ που στο εξωτερικό έχουν προχωρήσει σε σημαντικά βήματα για την εξασφάλιση βιώσιμων αλιευμάτων, δεν εφαρμόζουν την ίδια πολιτική και στη χώρα μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εταιρία Carrefour, που στην Ελλάδα δεν έχει καν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο της Greenpeace, ενώ στην Ισπανία βρίσκεται στην πορτοκαλί κατηγορία.

Στην Ελλάδα η εταιρία που βρίσκεται στην ψηλότερη θέση είναι η Metro (My Market), που έπειτα από συναντήσεις με τη Greenpeace προχωράει στην απόσυρση του ξιφία με την εξάντληση των αποθεμάτων που διαθέτει στις αποθήκες της, καθώς και στην εξασφάλιση της πλήρους ιχνηλασιμότητας των αλιευμάτων μέσω των προμηθευτών της. Επίσης, η εταιρία Lidl ακολουθώντας την εταιρική πολιτική που εφαρμόζει στο εξωτερικό έχει σταματήσει την πώληση κοκκινόψαρου, ξιφία, γλώσσας και καρχαρία (γαλέος). Τελευταίες στην κατάταξη βρίσκονται οι εταιρίες Carrefour, Dia και Γαλαξίας, που δεν απάντησαν στο ερωτηματολόγιο.

«Η έλλειψη πολιτικής για την προμήθεια βιώσιμων αλιευμάτων σημαίνει απλά ότι τα σούπερ μάρκετ γίνονται συνένοχοι στην καταστροφή της θαλάσσιας ζωής και την ερήμωση των θαλασσών. Αντί να υπονομεύουν το μέλλον της θαλάσσιας ζωής, τα σούπερ μάρκετ πρέπει να εξασφαλίσουν στους καταναλωτές ότι τα αλιεύματα που τους προσφέρουν είναι βιώσιμα», δήλωσε η Ναταλία Τσιγαρίδου, Υπεύθυνη του Δικτύου Δράσης Καταναλωτών της Greenpeace.

Η έρευνα της Greenpeace ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2010 με τη δημοσίευση της κόκκινης λίστας για τα ψάρια και τα θαλασσινά και την ταυτόχρονη επικοινωνία με τα σούπερ μάρκετ, από τα οποία ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο σχετικά με την πολιτική προμήθειας βιώσιμων αλιευμάτων. Τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο και βάσει των οποίων βαθμολογούνται οι εταιρίες είναι η ιχνηλασιμότητα των αλιευμάτων, η επισήμανσή τους, η συνεργασία με τους προμηθευτές για την προμήθεια των πιο βιώσιμων αλιευμάτων, η ενημέρωση των καταναλωτών και τα στοιχεία που συνθέτουν την πολιτική προμήθειας βιώσιμων αλιευμάτων της κάθε εταιρίας. Ανάμεσα σε αυτά, τα πιο σημαντικά είναι η απόσυρση των ειδών που βρίσκονται στην κόκκινη λίστα της Greenpeace, η προώθηση των καλύτερων και η βελτίωση των υπολοίπων.

Πολλές εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό στρέφονται στην προμήθεια αλιευμάτων πιστοποιημένων από φορείς πιστοποίησης. Στην Ελλάδα σήμερα αυτά τα αλιεύματα είναι πιστοποιημένα κυρίως από τον φορέα Marine Stewardship Council (MSC). Η Greenpeace θεωρεί ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει κανένας αξιόπιστος φορέας πιστοποίησης αλιευμάτων, δεδομένου ότι στα πρότυπα που χρησιμοποιούνται δε λαμβάνονται υπόψη σοβαρές απειλές για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Ως εκ τούτου, η Greenpeace προτρέπει τις εταιρίες σούπερ μάρκετ να μην καταφύγουν σε αναξιόπιστες πιστοποιήσεις, αλλά να συνεργαστούν διεξοδικά με τους προμηθευτές τους και να εξασφαλίσουν την προμήθεια αλιευμάτων από τις πιο βιώσιμες πηγές.

Η κατάταξη της Greenpeace θα ανανεωθεί μέσα στους επόμενους μήνες προκειμένου να αποτυπώσει την πολιτική των εταιριών όπως αυτή θα εξελιχθεί μελλοντικά.

Κάτι τρέχει με τον τόνο!

Αναλύσεις της Greenpeace αποκαλύπτουν παρατυπίες και χρήση υπεραλιευμένων ειδών σε κονσέρβες τόνου στην Ελλάδα και άλλες 11 χώρες.
Ανεξάρτητες αναλύσεις που πραγματοποίησε η Greenpeace σε κονσέρβες τόνου από διαφορετικές μάρκες ευρείας κατανάλωσης σε 12 χώρες, αποκάλυψαν ότι πίσω από τις ετικέτες κρύβεται η κατάφωρη παραπλάνηση των καταναλωτών και η αδιαφορία της βιομηχανίας τόνου για το μέλλον των αποθεμάτων τόνου. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναδεικνύουν σοβαρές παρατυπίες, όπως η χρήση δύο διαφορετικών ειδών τόνου στην ίδια κονσέρβα, κάτι που αποτελεί παραβίαση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Παράλληλα αποκαλύπτεται η χρήση διαφορετικών ειδών σε διαφορετικές κονσέρβες του ίδιου προϊόντος, ενώ άλλες κονσέρβες περιείχαν διαφορετικό είδος τόνου από αυτό που αναγράφεται στη συσκευασία. Ανάμεσά τους βρέθηκαν υπεραλιευμένα είδη τόνου, όπως ο μεγαλόφθαλμος και ο κιτρινόπτερος.

Σύμφωνα με την έρευνα οι επιδόσεις της Ελλάδας κατατάσσονται στις χειρότερες, δεδομένου ότι στα 3 από τα 5 προϊόντα που αναλύθηκαν υπήρχαν παρατυπίες. Συγκεκριμένα, ο τόνος σε νερό μάρκας Toni που εισάγεται από την εταιρία Σκλαβενίτης αναγράφει ότι περιέχει κιτρινόπτερο τόνο. Οι αναλύσεις όμως έδειξαν ότι η μία από τις τρεις παρτίδες του προϊόντος που αναλύθηκαν περιέχει άλλο είδος τόνου (το οποίο δεν ήταν δυνατό να ταυτοποιηθεί), ενώ οι άλλες δύο περιέχουν δύο είδη τόνου μαζί στην ίδια κονσέρβα (κιτρινόπτερο και μεγαλόφθαλμο), κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επίσης, το φιλέτο τόνου σε νερό του Carrefour βρέθηκε να περιέχει διαφορετικά είδη σε διαφορετικές παρτίδες, με αποτέλεσμα η σήμανσή του σε 2 από τις 3 κονσέρβες που αναλύθηκαν να είναι παραπλανητική. Τέλος, η τονοσαλάτα Μεξικάνα της εταιρίας ΑΒ Βασιλόπουλος βρέθηκε να περιέχει διαφορετικά είδη τόνου σε διαφορετικές παρτίδες του ίδιου προϊόντος (σε δύο κονσέρβες κιτρινόπτερο και στην τρίτη μεγαλόφθαλμο).

«Είναι φανερό από τις αναλύσεις της Greenpeace σε κονσέρβες τόνου στην Ελλάδα και το εξωτερικό ότι η παγκόσμια βιομηχανία τόνου εξαπατά τους καταναλωτές σχετικά με τον τόνο που φτάνει στο πιάτο τους», δήλωσε η Ναταλία Τσιγαρίδου, Υπεύθυνη του Δικτύου Δράσης Καταναλωτών της Greenpeace. «Στις κονσέρβες βρήκαμε πολλά  ανήλικα άτομα ειδών τόνου που οι πληθυσμοί τους έχουν μειωθεί σημαντικά. Αυτό αποδεικνύει ότι έχουν αλιευθεί με μη επιλεκτικές μεθόδους αλιείας και καθιστά απαραίτητο τα σούπερ μάρκετ να εξασφαλίσουν ότι ο τόνος που μας διαθέτουν δεν έχει αλιευθεί με τέτοιες μεθόδους, αν θέλουμε και αύριο να έχουμε τόνο στο πιάτο μας».

Η περίπτωση του τόνου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τι συμβαίνει με τα ψάρια που φτάνουν στο πιάτο μας. Η Greenpeace τους τελευταίους μήνες διεξάγει έρευνα σχετικά με την πολιτική προμήθειας βιώσιμων αλιευμάτων των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα ανακοινωθούν την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010 στα γραφεία της οργάνωσης, σε συνέντευξη τύπου και προβολή βίντεο.

Η Greenpeace ζητάει
Από τα σούπερ μάρκετ να εξασφαλίσουν άμεσα ότι ο τόνος που προμηθεύονται δεν έχει αλιευθεί με τη χρήση συσκευών συνάθροισης ψαριών (FADs) και να αποκλείσουν απειλούμενα είδη όπως ο κιτρινόπτερος από την παραγωγή τους.
Από τους περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης του τόνου να προχωρήσουν άμεσα στη διεθνή απαγόρευση της χρήσης συσκευών συνάθροισης ψαριών.

Χριστούγεννα απεξάρτηση για τα παιχνίδια Οι ευρωβουλευτές θέλουν η Επιτροπή να αξιολογήσει τις διαφορετικές επιστημονικές απόψεις σχετικά με τις χημικές ουσίες στα παιδικά παιχνίδια και καθόρισε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο.

Τα Νέα: κτίρια Πράσινο - Άδεια Εργασίας απέρριψε - Ασφάλεια των παιχνιδιών

Πράσινη διαβίωση ξεκινά στο σπίτι Κάνοντας το σπίτι σας ενεργειακά πιο αποδοτικές είναι ο τρόπος για να εξοικονομήσουν χρήματα και το περιβάλλον. Θα μπορούσε οικονομικά κίνητρα να μας ενθαρρύνει να ανακαινίσουν τα σπίτια σπατάλη ενέργειας;

Τα Νέα: διαζύγια International - Προϋπολογισμός της ΕΕ 2011 - διαφήμιση on-line

Οι βασικοί κανόνες για την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών πλέον εγκριθεί. Diana Wallis, ένας από τους εισηγητές, μας μιλά για το αποτέλεσμα.

Κοινοβούλιο-Ειδήσεις