Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Οι βασικοί κανόνες για την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών πλέον εγκριθεί. Diana Wallis, ένας από τους εισηγητές, μας μιλά για το αποτέλεσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: