Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Σχετικά με ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/122/ΕΚ για τη χρονομεριστική μίσθωση.

 

Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλη Κεγκέρογλου, εκδόθηκε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Πολιτισμού και Τουρισμού, με την οποία εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/122/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών, ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής. 
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10443.pdf)Δελτίο τύπου της 09-03-2011[ ]42 Kb

Σχετικά με επιβολή χρηματικών προστίμων σε επτά επιχειρήσεις για παραπλανητικούς ισχυρισμούς κατά τη διαφήμιση και πώληση στο καταναλωτικό κοινό συσκευών εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.


 
Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, Δημήτρη Σπυράκου, και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή επιβλήθηκαν σε επτά επιχειρήσεις πρόστιμα συνολικού ύψους 59.000 ευρώ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10442.pdf)Δελτίο τύπου της 08-03-2011[ ]73 Kb