Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Συνέντευξη: Μια φωνή για όσους δεν έχουν φωνή (europarltv).

Οι άνθρωποι με αναπηρίες πρέπει να συμπεριληφθούν στη στρατηγική ΕΕ 2020, με στόχο μια αειφόρο κοινωνία που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, απαιτεί ο Ούγγρος ευρωβουλευτής Ádám Kósa.
Ημερομηνία : 23/05/2011
    

Πηγή : http://www.europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=17ad7f6d-fef8-4092-9975-9eed00a7f3a8

Α-Ω: Α για Αποχώρηση από την ΕΕ (europarltv).

Α-Ω: Α για Αποχώρηση από την ΕΕ

Πριν το 2010 κανένα κράτος δεν μπορούσε ν' αποσυρθεί απ' την ΕΕ. Τώρα μπορεί, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ας πάρουμε τη φανταστική περίπτωση της Μπλινκλανδίας για να δούμε πώς θα λειτουργούσε.
Ημερομηνία : 23/05/2011
      

Πηγή : http://www.europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=bc64d212-7975-4cbd-91c1-9eed00a4ac67

Διαμορφώνοντας το μέλλον για τους αγρότες - Μην εγκαταλείπετε το σχολείο!

Επιθυμία των ευρωβουλευτών είναι να συμβάλουν στη διαμόρφωση νέας ΚΓΠ για να διασφαλιστεί το μέλλον των αγροτών και η προστασία του περιβάλλοντος. Το Ευρωκοινοβούλιο θέλει να πείσει τους ευρωπαίους μαθητές να μην εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο.
Ημερομηνία : 26/05/2011

   

Πηγή : http://www.europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=e251271e-2be6-4101-97e7-9eef01213fce