Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Συνέντευξη: Μια φωνή για όσους δεν έχουν φωνή (europarltv).

Οι άνθρωποι με αναπηρίες πρέπει να συμπεριληφθούν στη στρατηγική ΕΕ 2020, με στόχο μια αειφόρο κοινωνία που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, απαιτεί ο Ούγγρος ευρωβουλευτής Ádám Kósa.
Ημερομηνία : 23/05/2011
    

Πηγή : http://www.europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=17ad7f6d-fef8-4092-9975-9eed00a7f3a8

Δεν υπάρχουν σχόλια: