Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Διαμορφώνοντας το μέλλον για τους αγρότες - Μην εγκαταλείπετε το σχολείο!

Επιθυμία των ευρωβουλευτών είναι να συμβάλουν στη διαμόρφωση νέας ΚΓΠ για να διασφαλιστεί το μέλλον των αγροτών και η προστασία του περιβάλλοντος. Το Ευρωκοινοβούλιο θέλει να πείσει τους ευρωπαίους μαθητές να μην εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο.
Ημερομηνία : 26/05/2011

   

Πηγή : http://www.europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=e251271e-2be6-4101-97e7-9eef01213fce 

Δεν υπάρχουν σχόλια: