Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Α-Ω: Α για Αποχώρηση από την ΕΕ (europarltv).

Α-Ω: Α για Αποχώρηση από την ΕΕ

Πριν το 2010 κανένα κράτος δεν μπορούσε ν' αποσυρθεί απ' την ΕΕ. Τώρα μπορεί, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ας πάρουμε τη φανταστική περίπτωση της Μπλινκλανδίας για να δούμε πώς θα λειτουργούσε.
Ημερομηνία : 23/05/2011
      

Πηγή : http://www.europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=bc64d212-7975-4cbd-91c1-9eed00a4ac67

Δεν υπάρχουν σχόλια: