Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Πώς μπορεί η ΕΕ να αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του Διαδικτύου ως πύλη για το διασυνοριακό εμπόριο;

      

Δεν υπάρχουν σχόλια: