Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Νόμος για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων


Νόμος 3869/2010 Νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/03.08.2010) "ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις"
 
Πρόκειται για το νόμο, ο οποίος ενδυναμωμένος μέσα από τις εκτενείς διαδικασίες διαβούλευσης που προηγήθηκαν, δίνει την προοπτική απεγκλωβισμού των υπερχρεωμένων καταναλωτών και επαγγελματιών  από την υπερχρέωση και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πλέον ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, χωρίς τα ανυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος. 
 
  • Δελτίο τύπου σχετικά με την έναρξη λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής για την παροχή πληροφοριών στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (80111 97367).
  • Δελτίο τύπου σχετικά με την έναρξη της εφαρμογής του εξώδικου συμβιβασμού για τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. 
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
 
  Κατεβάστε τα σχετικά έντυπα
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10325 .doc)Υπόδειγμα αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού με σχέδιο διευθέτησης των οφειλών [ ]177 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10326.pdf)Οδηγίες για την επιδίωξη του εξωδικαστικού συμβιβασμού[ ]96 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10327.pdf)Φορείς υποστήριξης εφαρμογής του Ν.3869/2010[ ]139 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10328.doc)Υπόδειγμα αίτησης προς τα πιστωτικά ιδρύματα για παροχή στοιχείων[ ]29 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10329.pdf)Παρουσίαση των ρυθμίσεων του Ν.3869/2010 με απαντήσεις σε 33 ερωτήματα[ ]78 Kb

Δεν υπάρχουν σχόλια: