Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Ερωτηματολόγιο Ευρωπαίου Καταναλωτή Ενέργειας


Ερωτηματολόγιο Ευρωπαίου Καταναλωτή Ενέργειας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές ενέργειας, με στόχο την καλύτερη ενημέρωσή τους σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου και τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές ενέργειας.
Κατέβασε το σε ηλεκτρονική μορφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: