Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Διεθνές συνέδριο για την οδική ασφάλεια στα Γιάννενα .!

   Η Οδική Ασφάλεια αποτελεί μείζον παγκόσμιο κοινωνικό θέμα και ειδικά για την περιοχή της Ευρώπης μια μάστιγα που έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, τόνισε ο  Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών Χάρης Τσιόκας, ανοίγοντας πριν από λίγο τις  εργασίες του διεθνούς διήμερου συνεδρίου   για την οδική ασφάλεια που πραγματοποιείται στα  Ιωάννινα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το διεθνές συνέδριο με τίτλο: «Θέτοντας τους περιφερειακούς και εθνικούς στόχους μείωσης των θυμάτων οδικής κυκλοφορίας» διοργανώνεται στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ). Στη διοργάνωση έχουν συμβάλει ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων/Enterprise Europe Network-Hellas και η Περιφέρεια Ηπείρου. 
Το www.nextdeal .gr παρουσιάζει ολόκληρη την ομιλία  Γ.Γ. Χ.Τσιόκα
     
       Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την έναρξη του συνεδρίου και την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία των Χωρών Μελών του Εύξεινου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.), να διοργανώσουν ένα συνέδριο για την Οδική Ασφάλεια. Επίσης την πρωτοβουλία του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ) και ειδικά του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων να φιλοξενήσει αυτή τη σημαντική Διεθνή διοργάνωση.
    Η Ελλάδα, που έχει και την Προεδρία του Ο.Σ.Ε.Π., υποστηρίζει ένθερμα την υπογραφή της Διακήρυξης σχετικά με την Οδική Ασφάλεια από όλα τα Κράτη Μέλη του Ο.Σ.Ε.Π. το οποίο με χαρά θα πράξει και η δική μας αντιπροσωπεία.
    Η Οδική Ασφάλεια αποτελεί μείζον παγκόσμιο κοινωνικό θέμα και ειδικά για την περιοχή της Ευρώπης μια μάστιγα που έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Αρκεί να αναφερθεί ότι το 2009 περισσότεροι από 35.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τουλάχιστο 1.500.000 άτομα τραυματίστηκαν. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι κάθε χρόνο χάνονται περίπου 1.500 ανθρώπινες ζωές σε οδικά τροχαία ατυχήματα. Το κοινωνικοοικονομικό κόστος των τροχαίων ατυχημάτων εκτιμάται πάνω από 5 δισ. ευρώ ετησίως.
   
    Με συντονισμένες δράσεις σε εθνικό επίπεδο έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα μια μείωση των νεκρών σε οδικά ατυχήματα κατά 180 κατά το 2010 σε σχέση με το 2009, όταν ο αρχικός μας στόχος ήταν μείωση κατά 100. Αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για τη χώρα μας και αποδεικνύει τη βούληση της παρούσας Κυβέρνησης η οποία στο πρώτο της Υπουργικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2009 προχώρησε στην εξαγγελία 22 σημείων για την Οδική Ασφάλεια τα οποία και υλοποιούνται σήμερα από τα αρμόδια Υπουργεία σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.
   
    Οι νέες αυτές πρωτοβουλίες και μέτρα διαχέονται σε επιμέρους τομείς και μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δράσεις που αφορούν:
    1. Τις υποδομές (επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας, αξιολόγηση επιπτώσεων κατά τον σχεδιασμό των έργων, μελανά σημεία, βελτιωτικές παρεμβάσεις στον αστικό ιστό κ.α.).
    2. Την ενίσχυση των μεθόδων τεχνικής επιτήρησης οδικής συμπεριφοράς αλλά και της αστυνόμευσης γενικότερα (παραβιάσεις ταχύτητας / σήμανσης, επιθετική οδήγηση).
    3. Την κυκλοφοριακή αγωγή (ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία, δια βίου μάθηση).
    4. Την προστασία ευπαθών ομάδων και ευάλωτων χρηστών της οδού (μαθητές, ποδηλάτες, δικυκλιστές).
    5. Τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας υποψηφίων οδηγών αλλά και την αναμόρφωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μέσα από διαβούλευση.
    6. Την παροχή κινήτρων για την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού οδικής ασφάλειας (κράνη, παιδικά καθίσματα).
    7. Την ανάπτυξη και συντήρηση βάσης δεδομένων οδικών συμβάντων, με στοιχεία που αφορούν στις επικρατούσες συνθήκες κατά την πρόκληση των συμβάντων, τα μέτρα διαχείρισης και αποκατάστασής τους, την αποδοτικότητά τους και τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία.
   
    Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός της χώρας, σε μια προσπάθεια ανάδειξης του προβλήματος και προώθησης συντονισμένων δράσεων, προχώρησε στη σύσταση της Διυπουργικής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια καθώς και της αντίστοιχής της Γραμματείας. Έργο της Διυπουργικής Επιτροπής είναι η διαμόρφωση εθνικής πολιτικής, η παρακολούθηση της εφαρμογής της και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της, η κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων και ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών. Στη Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας συμμετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι Υπουργοί με Πρόεδρο τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
    Λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και της ανάγκη συντονισμού και οργάνωσης των δράσεων σε επιτελικό επίπεδο δημιουργήθηκε η Γραμματεία της Διυπουργικής η οποία και συνεπικουρεί στις εργασίες της. Μεταξύ άλλων, παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, εισηγείται προς τη Διυπουργική Επιτροπή για το συντονισμό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σχετικών προγραμμάτων έρευνας που εφαρμόζονται από τα αρμόδια Υπουργεία και συντονίζει την επικοινωνία και τις κοινές δράσεις στο πλαίσιο των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής.
   
    Ένα βήμα επιπλέον έγινε με το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με το οποίο:
   
    α) Δημιουργείται αυτοτελής υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών, σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, με τρεις (3) Διευθύνσεις και αντικείμενο τα θέματα της οδικής ασφάλειας σε ότι αφορά στον χρήστη της οδού και στο όχημα. Συγκεκριμένα δημιουργείται Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας με επιμέρους Διευθύνσεις: Οδικής κυκλοφορίας, Τεχνικού ελέγχου οχημάτων και Τεχνολογίας οχημάτων.
   
    β) Προωθούνται ρυθμίσεις που στοχεύουν:
    - Στον χρήστη της οδού (αναδιοργάνωση συστήματος εκπαίδευσης/εξέτασης υποψηφίων οδηγών, ανασυγκρότηση της Διαρκούς Επιτροπής Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).
    - Στο όχημα (θεσμοθέτηση της διαδικασίας κυρώσεων στα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. και εποπτεία της λειτουργίας τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά).
    και
   
    γ) Συστήνεται το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας ένα όργανο δημόσιας διαβούλευσης που προτείνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί μελέτες, έρευνες και σχέδια δράσεων χρήσιμα για την ανάδειξη της γνώσης στον τομέα της οδικής ασφάλειας και προβαίνει σε αξιολογήσεις των εν εξελίξει δράσεων. Ήδη από τις πρώτες του συνεδριάσεις έχουν αναδειχθεί ζητήματα και ελλείψεις και προωθούνται συγκεκριμένες δράσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στον αστικό ιστό και την αντιστοίχιση της διοικητικής δομής της χώρας.
   
    Παράλληλα με τα παραπάνω βρίσκεται σε εξέλιξη το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια για τη δεκαετία 2011-2020 στα πρότυπα που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωσή της για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Οδικής Ασφάλειας. Το Σχέδιο αυτό θα αποβλέπει στη δημιουργία βέλτιστου γενικού διοικητικού πλαισίου διαχείρισης και στη θέσπιση ελκυστικών αλλά ρεαλιστικών στόχων ώστε να δοθεί η κατεύθυνση των επόμενων πολιτικών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
   
    Με τον συνδυασμό των προαναφερόμενων δράσεων και πρωτοβουλιών η Ελληνική Κυβέρνηση στοχεύει σε σημαντική μείωση των ατυχημάτων ώστε να προσεγγίσει τους Ευρωπαϊκούς στόχους μέσα στην ερχόμενη 10-ετία, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, γιατί η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας αφορά πρωτίστως αυτό.
   
    Επίσης ευελπιστούμε μέσα από την παρούσα πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. και του Ο.Σ.Ε.Π. ότι θα μεγιστοποιηθούν τα οφέλη που προκύπτουν από τον συντονισμό των επί μέρους εθνικών δράσεων σε ένα πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας όλων των χωρών της περιοχής του Εύξεινου Πόντου.
Συντάκτης / NextDeal  

Δεν υπάρχουν σχόλια: