Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Τι είναι η κίτρινη κάρτα;

Η Κίτρινη Κάρτα είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.

Οι επαγγελματίες υγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές κλπ) έχουν καθήκον να συμπληρώνουν την Κίτρινη Κάρτα κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο μπορεί να έχει προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια.


Εάν είστε επαγγελματίας υγείας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε έναν από του ακόλουθους τρόπους για να αναφέρετε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμακευτικού προϊόντος ανθρώπινης χρήσης

Συμπληρώστε και υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά
ανεπιθύμητης ενέργειας
Ή
Εκτυπώστε την Κίτρινη Κάρτα και αποστείλατε την
με fax στον ΕΟΦ (210 6549585)
Αντίγραφο της Κίτρινη Κάρτας υπάρχει και στο Εθνικό Συνταγολόγιο. Εναλλακτικά μπορείτε να ζητήσετε την Κίτρινη Κάρτα σε έντυπη μορφή απευθυνόμενοι στον ΕΟΦ (Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, Μεσογείων 284, 155 62 ΑΘΗΝΑ ή στα τηλ. 213 2040380 και 213 2040337, Fax 210 6549585).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κίτρινη Κάρτα και την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, πατήστε εδώ.Εάν είστε κτηνίατρος, για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών που αφορούν φαρμακευτικά προϊόντα κτηνιατρικής χρήσης πατήστε εδώ.
Εάν δεν είστε επαγγελματίας υγείας αλλά επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο παράπονο ή καταγγελία σχετικά με τη λήψη φαρμάκου παρακαλούμε πατήστε εδώ.Αγαπητέ Επαγγελματία Υγείας,
Η Κίτρινη Κάρτα συμβάλει στην ανίχνευση ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) των φαρμάκων.

Μη διστάζετε να αναφέρετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες που σας είναι άγνωστες ή για τις οποίες έχετε αμφιβολίες για την συσχέτισή τους με το ύποπτο φάρμακο.

Η επιτυχία του θεσμού της Κίτρινης Κάρτας στηρίζεται στην ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ των επαγγελματιών υγείας, στη θέληση και τον ζήλο τους να γνωστοποιούν τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.
Kάθε γνωστοποίηση μπορεί να είναι σημαντική!
Κατ' ελάχιστο, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στον ΕΟΦ
 • Όλες τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που αφορούν στα νέα φάρμακα, στα εμβόλια ή που παρατηρούνται στα παιδιά, ή άλλους ευαίσθητους πληθυσμούς (π.χ. εγκύους).
 • Για τα καθιερωμένα φάρμακα:
  • Όλες τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.
  • Όλες τις μη αναμενόμενες μη σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες
Κριτήρια Σοβαρότητας Ανεπιθύμητης Ενέργειας
 • Θάνατος
 • Άμεσα απειλητική για τη ζωή ΑΕ
 • Πρόκληση ή παράταση νοσηλείας
 • Πρόκληση σοβαρής βλάβης ή εμμένουσα ΑΕ
 • Συγγενής Ανωμαλία / βλάβη κατά τον τοκετό
 • Σημαντικό ιατρικό συμβάν
Γιατί πρέπει να συμπληρώνεται η Κίτρινη Κάρτα
Για να εμπλουτιστούν οι γνώσεις για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων ώστε να λαμβάνονται μέτρα για την ορθότερη και ασφαλέστερη χρήση τους.
Σημειώνεται ότι κατά την παραλαβή τους όλες οι αναφορές ΑΕ καθίστανται ανώνυμες τόσο ως προς τον αναφέροντα όσο και ως προς τον ασθενή. Ακολούθως αξιολογούνται και εισάγονται στη τοπική βάση φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ, προωθούνται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης (EudraVigilance), όπως και στην βάση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης του παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Vigibase WHO-UMC).

/www.eof.gr
© 2000-2011 Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Δεν υπάρχουν σχόλια: