Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

EuroparlTV: Ένα πιάτο κλωνοποιημένου κρέατος;

Οι Ευρωβουλευτές θέλουν ν' απαγορευτούν τα κλωνοποιημένα ζώα και οι απόγονοί τους από την τροφική αλυσίδα αλλά το Συμβούλιο δεν συμφωνεί. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία ως το Μάρτιο, δεν θα υπάρξει νομοθεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: