Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

ΓΤ καλλιέργειες - Διόδια στους δρόμους


Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι τα κράτη μπορούν να επικαλεστούν περιβαλλοντικούς λόγους για την απαγόρευση των ΓΤ καλλιεργειών, και μελετούν την επέκταση της αρχής 'ο ρυπαίνων πληρώνει' στις οδικές μεταφορές.

=      

Δεν υπάρχουν σχόλια: