Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Εφαρμογές υπολογισμού μηνιαίων καταβολών (ν.3869/10) για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Εκτύπωση

Εφαρμογές που διευκολύνουν τους οφειλέτες και όλους τους ενδιαφερόμενους (δικηγόρους, ενώσεις καταναλωτών, δικαστές κ.ά.) στην αξιοποίηση του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
Με την πρώτη εφαρμογή διευκολύνεται ο οφειλέτης να προσδιορίσει τα ποσά στα οποία κατανέμεται η μηνιαία δόση του προς τους πιστωτές σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2  ν.3869/10.
Με τη δεύτερη εφαρμογή καθορίζεται η μηνιαία δόση που  πρέπει να καταβάλλει ο οφειλέτης προκειμένου να διατηρήσει  την κύρια ή μοναδική κατοικία του και η κατανομή της δόσης αυτής στους πιστωτές σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2  ν.3869/10.

Εφαρμογή 1 - Βασική ρύθμιση οφειλών με μηνιαίες καταβολές (άρθρο 8  παρ. 2  ν.3869/10)
Εφαρμογη 2 - Ρύθμιση οφειλών για την προστασία της κύριας κατοικίας (άρθρο 9 παρ. 2  ν.3869/10)

Δεν υπάρχουν σχόλια: