Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Συνέχεια Ενημέρωσης - Επιδημία E. Coli (EHEC) στην Γερμανία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο ενημέρωσης για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αρχείο 1:
Δημοσιεύτηκε: 16/06/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: