Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Συνέχεια «Ενημέρωση σχετικά με την παρουσία βακτηρίου (E. coli) σε Ισπανικά αγγούρια που διακινήθηκαν στην Γερμανία»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σύντομη Περιγραφή:
Συνέχεια «Ενημέρωση σχετικά με την παρουσία βακτηρίου (E. coli) σε Ισπανικά αγγούρια που διακινήθηκαν στην Γερμανία»
Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο ενημέρωσης για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αρχείο 1:
Δημοσιεύτηκε: 31/05/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: