Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Δήλωση Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή με αφορμή αναφορές σε ΜΜΕ σχετικά με την επιβολή του τέλους ακινήτου


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Θέμα: Δήλωση Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή με αφορμή αναφορές σε ΜΜΕ σχετικά
με την επιβολή του τέλους ακινήτου.

Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, κ. Δημήτρης Σπυράκος, με αφορμή αναφορές σε ΜΜΕ, και κυρίως στον ηλεκτρονικό τύπο, που φέρουν τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή να έχει αποστείλει έγγραφο στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σχετικά με την επιβολή του τέλους ακινήτου που θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

«Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ουδέποτε απέστειλε έγγραφο προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με αφορμή την επιβολή τέλους ακινήτου που θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Η αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή απέστειλε στη ΡΑΕ στις 2 Σεπτεμβρίου 2011 - συνεπώς πριν τις ανακοινώσεις για την πρόβλεψη του εν λόγωτέλους - παρατηρήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τις «Προτάσεις της ΡΑΕ για τη Διαχείριση του Χρέους Πελατών των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας». Οι παρατηρήσεις αυτές αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο συναλλακτικές σχέσεις των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας με τους καταναλωτές. Επομένως, οι παραπάνω αναφορές είναι παντελώς ανακριβείς».Δεν υπάρχουν σχόλια: