Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Σχετικά με την ανάκληση προϊόντος κατεψυγμένου ιχθυηρού (γαλέουι «Καπετάν Νικόλας» Συνέχεια ενημέρωσης σχετικά με ανάκληση προϊόντος
Σε συνέχεια της από 21ης Σεπτεμβρίου Δελτίου Τύπου σχετικά με την ανάκληση προϊόντος κατεψυγμένου ιχθυηρού (γαλέου) με την εμπορική επωνυμία «Καπετάν Νικόλας» σε πλαστική συσκευασία των 850g, το οποίο βρέθηκε να περιέχει υδράργυρο σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπτό όριο και ύστερα από περαιτέρω ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι:
Η επιμολυσμένη πρώτη ύλη αφορά σε επιπλέον παρτίδες με την εμπορική επωνυμία «Καπετάν Νικόλας» σε πλαστική συσκευασία των 850g, με ημερομηνίες συσκευασίας από τις 16.06.2011 και μεταγενέστερες.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση των επιπλέον επιμολυσμένων παρτίδων.
Καλούνται, οι καταναλωτές, που έχουν στην κατοχή τους το κάτωθι εικονιζόμενο προϊόν και φέρουν ημερομηνίες συσκευασίας 16.06.2011 και μεταγενέστερες, να μην το καταναλώσουν.
Σε περίπτωση και νέων εξελίξεων, ο Ε.Φ.Ε.Τ. θα ενημερώσει σχετικά το καταναλωτικό κοινό.Δεν υπάρχουν σχόλια: