Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Ανάκληση εξωλέμβιων κινητήρων YAMAHA τύπου F2A, F2.5A, F4A, F4B, F5A, F6C, 2C και 3A για αλλαγή της τάπας του δοχείου καυσίμου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία: Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011
Θέμ Ανάκληση εξωλέμβιων κινητήρων YAMAHA τύπου F2A, F2.5A, F4A, F4B, F5A,
F6C, 2C και 3A για αλλαγή της τάπας του δοχείου καυσίμου.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία YAMAHA MOTOR CO. σε
συνεργασία με τους εθνικούς διανομείς, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα με τη
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., και τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης
εξωλέμβιων κινητήρων YAMAHA τύπου F2A, F2.5A, F4A, F4B, F5A, F6C, 2C και 3A.
Η ανάκληση αφορά 334 κινητήρες, στους οποίους υπάρχει πιθανότητα διαρροής καυσίμου από
την τάπα του δοχείου καυσίμου λόγω φθοράς της φλάντζας της. Η διαρροή καυσίμου μπορεί να
συμβεί στην περίπτωση μεταφοράς ή αποθήκευσης του κινητήρα σε οριζόντια θέση.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται
με το συγκεκριμένο θέμα.
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω κινητήρων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω επιστολής, ώστε να
προσέλθουν στα συμβεβλημένα συνεργεία του δικτύου YAMAHA σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει
αντικατάσταση της τάπας του δοχείου καυσίμου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
στο τηλέφωνο 210 6293598 (αρμόδιος κ. Ιωάννης Μουστάκης).

Δεν υπάρχουν σχόλια: