Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Αυξήθηκε 3% το οικογενειακό καλάθι και τον Οκτώβριο - 2011 -

        Σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ, το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου Ελληνικού
  νοικοκυριού  σκαρφάλωσε στα 2320,21 ευρώ τον Οκτώβριο-2011 σε σχέση με τον   Οκτώβριο 2010,που κόστιζε 2252,67 ευρώ, έχουμε μία αύξηση 67,54 ευρώ , ποσοστό 3%     .  Όπως προκύπτει και από τον πίνακα που επισυνάπτουμε την μεγαλύτερη αύξηση  παρουσίασαν                              
α)  9%  στέγαση
                  β) 5% Αλκοολούχα ποτά και καπνός
                  γ) 4%  Μεταφορές
            
                                        ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
    
2010/10
2011/10
Διαφορά
%
 Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά
348,28
359,23
10,95
3%
 2 Αλκοολούχα ποτά και καπνός
82,07
86,35
4,28
5%
 3 Ένδυση και υπόδηση
187,67
191,89
4,22
2%
 4 Στέγαση
269,25
293,94
24,69
9%
Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες
154,26
155,24
0,98
1%
Υγεία
143,99
143,00
-0,99
-1%
7 Μεταφορές
337,01
349,76
12,75
4%
 8 Επικοινωνίες
97,85
98,47
0,63
1%
 9 Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες
103,52
102,87
-0,65
-1%
Εκπαίδευση
66,19
65,61
-0,58
-1%
 11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια
237,91
244,64
6,73
3%
 12 αλλα αγαθά και υπηρεσίες
226,37
230,97
4,60
2%
ΣΥΝΟΛΟ
2252,67
2320,21
67,54
3%
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: