Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

. Διαγραφή χρεών δανειολήπτριας κατά 78,56% ,

Άλλη μία σημαντική απόφαση ελληνικού δικαστηρίου, απόφαση του Ειρηνοδικείου Παραχελωΐτιδος διέγραψε τα χρέη δανειολήπτριας κατά 78,56% και συγκερκιμένα, για χρέος στην τράπεζα συνολικού ποσού 11.189,28 Ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Aπερρίφθη ως αβάσιμος ο ισχυρισμός της πιστώτριας τράπεζας περί απαραδέκτου της υπό κρίση αιτήσεως διότι δήθεν δεν της έχει επιδοθεί από την οφειλέτιδα μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας της οφειλέτιδας και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της με το σκεπτικό ότι αυτά εμπεριέχονται στην αίτηση που έχει επιδοθεί σ’ αυτήν, έχει λάβει γνώση αυτών και συνεπώς πληρούται ο σκοπός του νόμου για τη γνώση της πιστώτριας αναφορικά με την περιουσία της οφειλέτριας και το σχέδιο ρύθμισης.
2. Aπερρίφθη ως αβάσιμος ο ισχυρισμός της πιστώτριας τράπεζας περί αοριστίας της ενδίκου αιτήσεως διότι σε αυτή δεν εξειδικευόταν το κόστος διαβίωσης της αιτούσας με την οποία ισχυριζόταν ότι η κρινόμενη αίτηση ήταν αόριστη επειδή δεν εξειδικεύεται στην αίτηση το κόστος διαβίωσης της αιτούσας με το σκεπτικό ότι η αίτηση αυτή πέραν των νομίμων στοιχείων που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληκοπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον οφειλέτη, πρέπει να περιέχει: α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, στοιχεία που εμπεριέχονταν στην υπό κρίση αίτηση.
3. Tηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με την διαμεσολάβηση βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010 της ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.
4. Tο συνολικό ποσό των οφειλών της ανερχόταν στα 11.189,28 Ευρώ εκ των οποίων θα πληρώσει τελικά για 4 έτη ποσό 50 Ευρώ μηνιαίως, δηλαδή το συνολικό ποσό των 2.400 Ευρώ. Συμπερασματικά, η οφειλέτρια θα έχει απαλλαγεί κατά το ποσό των 8.789,28 Ευρώ.

ΠΗΓΗ:  Zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: