Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Ανάκληση BBQ GRILL CBGS01P–11CRF HOME.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία: Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011
Θέμα: Ανάκληση BBQ GRILL CBGS01P–11CRF HOME
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία Carrefour Μαρινόπουλος ΑΕ
ανακαλεί το προϊόν με την εμπορική ονομασία: BBQ GRILL CBGS01-11CRF HOME. Το προϊόν
διακινείται στην Ελλάδα από την επιχείρηση «Καρφούρ Μαρινόπουλος Α.Ε.», με γραμμοκώδικα
(bar code): 3608143511895 και ανακαλείται για λόγους ασφαλείας.
Παρακαλούνται όλοι οι πελάτες που έχουν προμηθευτεί το προϊόν αυτό, να μην το
χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στο κατάστημα που το έχουν αγοράσει, προκειμένου
να τους επιστραφεί ποσό ίσο με την αξία της αγοράς του προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας Carrefour Μαρινόπουλος ΑΕ
στο τηλέφωνο 801 802 5000.Δεν υπάρχουν σχόλια: