Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Τα Νέα: Πάνω πηγαίνετε;

  


 Από το 1999 και μετά, οι ευρωπαϊκοί ανελκυστήρες όφειλαν να συμμορφώνονται στα κοινοτικά πρότυπα. Ωστόσο, οι παλαιότεροι ανελκυστήρες δεν είναι απαραίτητα καλυμμένοι και μπορεί να συμβούν ατυχήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: