Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Ανάκληση αυτοκινήτων RENAULT μοντέλο Kangoo II για αντικατάσταση της βίδας συγκράτησης της ζώνης ασφαλείας στο κάθισμα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία: Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012
Θέμα: Ανάκληση αυτοκινήτων RENAULT μοντέλο Kangoo II για αντικατάσταση της
βίδας συγκράτησης της ζώνης ασφαλείας στο κάθισμα
H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία PGA ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕ, επίσημη
αντιπρόσωπος της RENAULT στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου,
εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων RENAULT μοντέλο Kangoo II.
Η ανάκληση αφορά 237 οχήματα, που κατασκευάστηκαν από την έναρξη παραγωγής έως τις 1
Μαρτίου 2010, στα οποία υπάρχει πολύ μικρή στατιστική πιθανότητα χαλάρωσης της βίδας
συγκράτησης της εμπρός ζώνης ασφαλείας στο κάθισμα του αυτοκινήτου, γεγονός που θα
μπορούσε να οδηγήσει σε μη σωστή συγκράτηση της ζώνης σε περίπτωση σύγκρουσης του
αυτοκινήτου.
Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί λίγες περιπτώσεις παγκοσμίως, που να σχετίζονται με το
συγκεκριμένο θέμα, ενώ στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί κανένα σχετικό περιστατικό.
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής,
προκειμένου να προσέλθουν σε οποιοδήποτε Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο του δικτύου RENAULT
επιθυμούν, ώστε να γίνει αντικατάσταση της βίδας συγκράτησης της ζώνης ασφαλείας στο
κάθισμα με άλλη βίδα ασφαλείας, βελτιωμένου τύπου και σχεδίασης, χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την εταιρεία PGA ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕ στους αριθμούς 211 1070 700
και 800 – 11 – 11011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: