Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Επιβεβλημένη η ψήφιση των διατάξεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τη διαφάνεια στην ασφαλιστική αγορά


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Θέμα: Επιβεβλημένη η ψήφιση των διατάξεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τη διαφάνεια στην ασφαλιστική αγορά

Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος προέβη, σχετικά με την (προσωρινή) απόσυρση των ρυθμίσεων για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, στην ακόλουθη δήλωση:

«Οι διατάξεις που αποσύρθηκαν από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πρόσβαση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στις δικαστικές διαδικασίες ρύθμισης των χρεών τους και να προάγουν τη διαφάνεια στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς. Είναι διατάξεις εξαιρετικά μετριοπαθείς και αντίστοιχες, αν όχι υποδεέστερες, με αυτές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ασφαλώς, οι Έλληνες δεν είναι πολίτες και καταναλωτές δεύτερης κατηγορίας. Είναι προφανές ότι κανείς δεν χρειάζεται χρόνο για να γνωμοδοτήσει ή να διαβουλευτεί περί τούτου. Η επανακατάθεση και ψήφιση των διατάξεων από την παρούσα Βουλή είναι επιβεβλημένη για τη διαφύλαξη του κύρους όλων των θεσμών».

Δεν υπάρχουν σχόλια: