Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ
Τό Ελκεκά υπολόγισε το κόστος διαβίωσης ενός μεσαίου Ελληνικού νοικοκυριού τον Φεβρουαριο-12 σε 2243 ευρώ Την πρωτιά στα έξοδα κατέχουν

Δεν υπάρχουν σχόλια: