Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Σημαντική απόφαση για υπερχρεωμένο δημόσιο υπάλληλο- Κούρεμα 40%


Η Ένωση  Καταναλωτών  Ηρακλείου - Κρήτης (ΕΝΚΗ Κρήτης) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει σημαντικότατη απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου που κούρεψε κατά 40% το χρέος υπερχρεωμένης υπαλλήλου του δημοσίου. Το μέλος της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου Κρήτης κατέφυγε στις νομικές μας υπηρεσίες λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης στις δανειακές υποχρεώσεις της λόγω των μισθολογικών περικοπών των τελευταίων 2 ετών. Η περιγραφή της υπόθεσης είναι η παρακάτω:
court
Προφίλ δανειολήπτριας
Άγαμη, δημόσιος υπάλληλος, συνεχείς μειώσεις μισθού, σημερινός μισθός 1.319,76 ευρώ. Είχε περιέλθει από το τέλος του 2010 χωρίς δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής.
Μοναδικό περιουσιακό στοιχείο μια ισόγεια μονοκατοικία 151 τ.μ (άδεια οικοδομής το 2006) εντός οικοπέδου 2 στρεμμάτων στο δημοτικό διαμέρισμα Βουτών του Δήμου Ηρακλείου, η οποία αποτελεί και την κύρια κατοικία της, καθώς και ένα επιβατικό αυτοκίνητο (έτος α' κυκλοφορίας το 1999)  στο οποίο υπάρχει παρακράτηση κυριότητας.
Απαιτήσεις τραπεζών:
1) Εμπορική Τράπεζα 268.001,03 ευρώ, (1 καταναλωτικό δάνειο και 3 στεγαστικά)
2) ΟΕΚ 22.877,18 ευρώ (επισκευαστικό δάνειο)
3) Eurobank 32.089,97 ευρώ. (πιστωτική κάρτα, καταναλωτικό δάνειο ως εγγυήτρια)

Σύνολο οφειλών 322.968,18 ευρώ.
Η εμπορική Τράπεζα και ο ΟΕΚ είχαν εξασφαλιστεί με εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης στο ακίνητο της αιτούσας.
Ο ισχυρισμός του ΟΕΚ ότι δεν υπάγεται στη ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 απορρίπτεται ως αβάσιμος.
Αντικειμενική αξία ακινήτου είναι 103.584 ευρώ, ενώ η εμπορική του αξία εκτιμήθηκε από το Δικαστήριο στο ποσό των 200.000 ευρώ, (στην αίτηση η αιτούσα είχε ισχυριστεί ότι η εμπορική αξία αυτού δεν ξεπερνούσε το ποσό των 180.000 ευρώ) λαμβανόμενου υπόψη των σημερινών οικονομικών συνθηκών.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Α) Επί 4ετία, που θα αρχίσει από την κοινοποίηση στην αιτούσα της απόφασης, μηνιαία καταβολή του ποσού των 500 ευρώ (στο σχέδιο διευθέτησης του εξωδικαστικού προσφερόταν το ποσό των 450 ευρώ) συμμέτρως κατανεμημένο προς τους πιστωτές της.
Β) Επίσης για την προστασία της κύριας κατοικίας η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής αξίας αυτής (200.000 * 85% = 170.000 ευρώ) σε χρόνο εξόφλησης τα 20 χρόνια. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει 3 χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης, και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος και θα ικανοποιηθούν προνομιακά η Εμπορική Τράπεζα και ο ΟΕΚ που έχουν εξασφαλιστεί με την εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης.
Συνολικό ποσό υποχρέωσης για την επόμενη 25ετία: 194.000
Συνολικό ποσό κουρέματος: 128.968,18 ήτοι 40% σε ποσοστιαία βάση.
Η ΕΝΚΗ δημοσιοποιεί την περίπτωση, διασφαλίζοντας το απόρρητο το προσωπικών στοιχείων τους μέλους της, διότι η περίπτωση αυτή εμπεριέχει νομικά στοιχεία και δεδικασμένα τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από τις  άλλες Ενώσεις καταναλωτών ή και τους δικηγόρους που ασχολούνται με τους υπερχρεωμένους. Τα κυριότερα σημεία αυτά είναι:
  • Η αιτούσα είναι εργαζόμενη δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1320 Ευρώ μηνιαίως αλλά που το ποσό των δανειακών της υποχρεώσεων ξεπερνούσε την τωρινή μισθολογική της κατάσταση χωρίς δική της υπαιτιότητα
  • Οι υποχρεώσεις του ΟΕΚ συμπεριλήφθηκαν στην ρύθμιση. Αυτό είναι σημαντικό διότι σε πολλές δίκες αυτό δεν γίνετε δεκτό
  • Το δικαστήριο αποδέχτηκε με μικρές παρεκκλίσεις τις προτάσεις του δικαστικού σχεδίου αναδιευθέτησης του χρέους της δανειολήπτριας που προτάθηκε στην δικαστική αγωγή από το νομικό μας τμήμα
  • Η υπόθεση αυτή είναι προπομπός των πολλών περιπτώσεων υπερχρέωσης που θα υπάρξουν λόγω της ταχύτατης επιδείνωσης της μισθολογικής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων
Η Ένωση  Καταναλωτών  Ηρακλείου - Κρήτης ευχαριστεί θερμά την δικηγόρο Χρύσα Σπανάκη συντονίστρια του νομικού γραφείου της Ένωσης για την τεκμηρίωση και επιτυχή έκβαση της δύσκολης αυτής υπόθεσης υπερχρέωσης. Συμβουλεύει δε τους καταναλωτές οι οποίοι παρουσιάζουν ανάλογη οικονομική κατάσταση με την περίπτωση που αναφέρουμε να έρθουν σε επαφή μαζί μας για πληροφορίες και συμβουλές.
Γραφεία ΕΝΚΗ Κρήτης: Ανωπόλεως 29  (πλατεία Ελευθερίας, πάροδος οδού Πεδιάδος), Τηλέφωνα: 2810.240450 & 6949 627139, 6982 502713
ΔΣ Ένωσης  Καταναλωτών  Ηρακλείου - Κρήτης (ΕΝΚΗ Κρήτης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: