Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση σετ κουπών για καφέ από την ελληνική επιχείρηση «JUMBO S.A.».


Αθήνα 6 Αυγούστου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση σετ κουπών για καφέ
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα
και τις Ζωοτροφές σχετικά με τη διακίνηση προϊόντος "σετ κούπες για καφέ", προέλευσης
Κίνας, στο οποίο παρατηρήθηκε μετανάστευση καδμίου και μολύβδου σε επίπεδα
υψηλότερα από τα νομοθετημένα όρια.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για σετ κούπες για καφέ με την εμπορική επωνυμία «NATURE
BLUE GREEN», με αριθμό γραμμοκώδικα 0405479000030 και επιπλέον φέρει την
επισήμανση JB35-H01846.
Το συγκεκριμένο προϊόν, η απεικόνιση του οποίου αναφέρεται κάτωθι, διακινήθηκε από
την ελληνική επιχείρηση «JUMBO S.A.».
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συγκεκριμένου προϊόντος από
την εν λόγω επιχείρηση και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/view_new?par_newID=699κάτωθι
φωτογραφία), να μην το χρησιμοποιήσουν.
Δεν υπάρχουν σχόλια: