Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Εγγραφείτε στο OSHmail για να λαμβάνετε ειδήσεις σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία!
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ξεκίνησε να εκδίδει ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στην ΕΕ και τον κόσμο. Το ενημερωτικό αυτό δελτίο εκδίδεται μηνιαίως και διατίθεται σε 24 γλώσσες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: