Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Βρέθηκαν βακτήρια σε υγρό για σαπουνόφουσκες-Απόσυρση παιχνιδιών «όπλο σαπουνόφουσκες», «σαπουνόφουσκες» και «σαπουνόφουσκες γίγας» μάρκας Tiger με κωδικούς 1700668, 1701009 και 1701010 αντίστοιχα
 H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία TIGER HELLAS A.E., σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα απόσυρσης παιχνιδιών
«ΟΠΛΟ ΣΑΦΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ 1700668, ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ 3 ΤΜΧ 1701009, ΚΑΙ
ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ ΓΙΓΑΣ 1701010».
Πρόκειται για παιχνίδια – φιαλίδια που περιέχουν υγρό κατάλληλο για τη δημιουργία
σαπουνόφουσκων (ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ 3 ΤΜΧ 1701009, ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ ΓΙΓΑΣ
1701010) και ένα ειδικό «όπλο» που κάνει σαπουνόφουσκες (ΟΠΛΟ ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ
1700668).
Οι αναλύσεις έδειξαν ένα υψηλό επίπεδο των βακτηρίων στο υγρό που περιέχουν αυτά τα
προϊόντα.
Η εταιρεία έχει ήδη αποσύρει από τα σημεία πώλησης τα προϊόντα.
Αριθμός των μονάδων που αγοράστηκαν ή πουλήθηκαν ή αποσύρθηκαν:
1700668: Αγορές 433, Πωλήσεις 333, Υπόλοιπο που αποσύρθηκε στις 17/08/2012 100
1701009: Αγορές 663, Πωλήσεις 165, Υπόλοιπο που αποσύρθηκε στις 17/08/2012 498
1701010: Αγορές 1105, Πωλήσεις 603, Υπόλοιπο που αποσύρθηκε στις 17/08/2012 502
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και η εταιρεία TIGER HELLAS A.E. συνιστούν στους
καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα, να πάψουν άμεσα να τα
χρησιμοποιούν.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στη
διεύθυνση: tigerhellaswebsite@gmail.com.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: