Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Το Ειρηνοδικείο Μετσόβου με απόφασή του δικαίωσε ακόμη ένα υπερχρεωμένο Μέλος του Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου, διαγράφοντας το 66,25% των συνολικών οφειλών.- 

                                                                                    Ιωάννινα 15-10-2012
                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ειρηνοδικείο Μετσόβου με απόφασή του  δικαίωσε ακόμη ένα υπερχρεωμένο Μέλος του Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου, διαγράφοντας  το 66,25% των συνολικών οφειλών.-

Με την υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μετσόβου δικαιώθηκε ένα ακόμη μέλος του Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου, το οποίο προσέφυγε στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα.
Με την παραπάνω απόφαση ρυθμίστηκαν οι οφειλές του αιτούντα-δανειολήπτη, ενώ διασώθηκε η κύρια κατοικία του κατά της οποίας είχε επισπεύσει πλειστηριασμό μια εκ των πιστωτριών τραπεζών. Τα υπόλοιπα χρέη του δανειολήπτη ρυθμίστηκαν σε μηνιαίες δόσεις, ενώ σημαντικό μέρος αυτών διαγράφηκε ολοσχερώς.
Συγκεκριμένα, από το σύνολο των οφειλών του αιτούντα-δανειολήπτη που ανέρχονταν στις 225.913,28 Ευρώ διαγράφηκε μέρος από αυτές, που ανέρχεται στο ποσό των 149,684 Ευρώ, ενώ η εναπομείνασα οφειλή των 76,229,76 Ευρώ ρυθμίστηκε σε μηνιαίες δόσεις για τους επόμενους 240 μήνες., ήτοι για τα χρέη του 260 ευρώ  τον μήνα για μια τετραετία, για δε τη διάσωση της κατοικίας του το ποσό των 332,03 ευρώ  το μήνα επί 192 μήνες με περίοδο χάριτος τεσσάρων ετών.  
Το συνολικό ποσό που διαγράφηκε λοιπόν αντιστοιχεί στο 66,25% των συνολικών οφειλών του δανειολήπτη.
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως το Δικαστήριο έκρινε: ότι η εισοδηματική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια στο χώρο της καταναλωτικής πίστης και οι επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων από τις Τράπεζες, αποτέλεσαν παράγοντες οι οποίοι σε συνδυασμό με την απουσία συμβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών, συνέβαλαν ανενόχλητα στην αυξανόμενη υπερχρέωση των νοικοκυριών τα οποία υπέστησαν και υφίστανται τις αλυσιδωτά καταστροφικές συνέπειες της υπερχρέωσης αυτής.   

 Το Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου , καλεί όλους τους δανειολήπτες να αισιοδοξούν και να ευελπιστούν και για την δική τους δικαίωση από τα Ειρηνοδικεία της Χώρας. και να είναι σίγουροι πως η Ελληνική Δικαιοσύνη στέκεται θεματοφύλακας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Για σωστή ενημέρωση (δωρεάν ) για τον Νόμο 3869/2010 οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στο Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου στα Γραφεία του Θ. Πασχίδη 52 Ιωάννινα, τηλ.2651065178, email: inpka.hp@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: