Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Σύσκεψη για τη διαχείριση των τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας

Σύντομη Περιγραφή:
Σύσκεψη για τη διαχείριση των τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας
Δείτε τα δύο επισυναπτόμενα αρχεία για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αρχείο 1: 
Αρχείο 2: 
Δημοσιεύτηκε: 19/10/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: