Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Σαλμονέλα ανιχνεύθηκε στα ολλανδικής προέλευσης σουβλάκια


PostDateIconΤετάρτη, 10 Οκτώβριος 2012 10:26
PostAuthorIcon Συντάκτης/τρια: ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ | Εκτύπωση | E-mail Μετά από ελέγχους αποσύρθηκαν…
Αναλυτική απάντηση της Κτηνιατρικής στον «Π.Λ.»

Σαλμονέλα ανιχνεύθηκε στα ολλανδικής προέλευσης σουβλάκια• Άμεση και λεπτομερής ήταν η απάντηση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, στο θέμα που ανέδειξε χθες πρωτοσέλιδα ο «Π.Λ.», σχετικά με σουβλάκια που απέσυρε από την αγορά η εταιρία «Δαβούτης Μαυριδόπουλος» Α.Ε. ως «μη ασφαλές προϊόν»!
Στην αναλυτική απάντηση της Κτηνιατρικής Ιωαννίνων, που υπογράφει ο Προϊστάμενός της κ. Κων/νος Ζευγολάς, τονίζεται ότι πράγματι, μεταξύ των δειγμάτων που ελήφθησαν από τους κτηνιάτρους, ήταν και σουβλάκι μηχανής από χοιρινό κρέας ολλανδικής προέλευσης με ημερομηνία παραγωγής 16-09-2012 και ημερομηνία λήξης 23-09-2012. Σύμφωνα με το εργαστηριακό αποτέλεσμα για το σουβλάκι μηχανής σε δυο από τα πέντε δείγματα ανιχνεύθηκε Salmonella spp στα 10 gr.
Γι’ αυτό, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Κτηνιατρικής, ζητήθηκε η λήψη μέτρων από την εταιρία, μεταξύ των οποίων ήταν η παύση της παραγωγικής διαδικασίας για δύο ημέρες, η διενέργεια καθαρισμού – απολύμανσης στην εγκατάσταση, η ανάκληση των συγκεκριμένων τροφίμων και η ενημέρωση των καταναλωτών.

Η απάντηση
Το πλήρες κείμενο της απάντησης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου προς στον «Π.Λ.»  έχει ως εξής:
«Κύριε Διευθυντά,
Σε απάντηση των όσων αναφέρονται πρωτοσέλιδα στο σημερινό (σ.σ. χθεσινό) σας φύλλο με τίτλο: «Γιαννιώτικη εταιρία απέσυρε σουβλάκια από την αγορά»  και τα ερωτήματα που τίθενται για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων γίνονται γνωστά τα εξής:
Σχετικά με την ως άνω δημοσίευση σας ενημερώνουμε ότι:
Στις  17-09-2012 πραγματοποιήθηκε ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από  δύο Επίσημους Κτηνιάτρους  του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων  στην εγκατάσταση τεμαχισμού κρέατος   ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟ­ΠΟΥ­ΛΟΣ  ΑΕ, με κωδικούς Κτηνιατρικής Έγκρισης Α158 και ΡΕ189, για τον οποίο συντάχθηκαν  Έντυπο Επιθεώρησης Τεμαχιστηρίου και Έκθεση Ελέγχου με αρ. πρωτ. 9202/19-09-2012 η οποία επιδόθηκε συστημένα στην  εγκατάσταση.
Στα πλαίσια του εν λόγω ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία  σύμφωνα με τους ΚΑΝΟΝΙ­ΣΜΟΥΣ ΕΚ 2073/2005, 1441/2007, 365/2010 σε παρασκευάσματα κρέατος και μιττωτό με αρ. πρωτ. 9069/17-09-2012 για ανίχνευση Salmonella spp & E. coli μεταξύ των δειγμάτων που ελήφθησαν ήταν και σουβλάκι μηχανής από χοιρινό κρέας Ολλανδικής προέλευσης με ημ. παραγωγής 16-09-2012 και ημ. λήξης 23-09-2012.
Στις 27-09-2012 παραλάβαμε στην Υπηρεσία μας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποίησε το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων. Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 9411/27-09-2012 εργαστηριακό αποτέλεσμα για το σουβλάκι μηχανής σε 2 από τα 5 υποδείγματα ανιχνεύτηκε Salmonella spp στα 10gr. Οι καλλιέργειες αυτές αποστάλθηκαν από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων στο Εθνικό Εργαστήριο Χαλκίδας για οριστικοποίηση.
Στις 28-09-2012, ημέρα Παρασκευή,  η  εγκατάσταση  ΔΑΒΟΥ­ΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ ενημερώθηκε  με το με αρ. πρωτ. 9451/28-09-2012 ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο της Υπηρεσίας μας   για το με αρ. πρωτ. 9411/27-09-2012 εργαστηριακό αποτέλεσμα και ορίστηκε η Λήψη Μέτρων που ενδείκνυται για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων, ήτοι παύση της παραγωγικής διαδικασίας για δύο ημέρες και διενέργεια καθαρισμού – απολύμανσης στην εγκατάσταση.
Στις 02 και 03 -10-2012, παρουσία κτηνιάτρων της Υπηρεσίας μας διενεργήθηκε ο καθαρισμός και η απολύμανση στην εγκατάσταση και πραγματοποιήθηκε έλεγχος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με τον οποίο δεν βρέθηκαν αποθέματα από την εν λόγω παρτίδα χοιρινού σουβλακιού μηχανής  στην εγκατάσταση.
Στις 03-10-2012 παραλήφθηκε από την Υπηρεσία μας το αποτέλεσμα οριστικοποίησης του Εθνικού Εργαστηρίου Χαλκίδας (αρ. πρωτ. 9597/03-10-2012), σύμφωνα με το οποίο ο ορότυπος της Σαλμονέλας ήταν ο Salmonella Typhimurium.
Στις 04-10-2012 μετά το παραπάνω αποτέλεσμα ζητήθηκε από την εγκατάσταση με το με αρ. πρωτ. 9597/04-10-2012 έγγραφο η άμεση ανάκληση του συγκεκριμένου τροφίμου από τα καταστήματα και τους καταναλωτές όπου είχε διατεθεί  και η ενημέρωση των καταναλωτών σύμφωνα με τον ΚΑΝ 178/2002/ΕΚ, άρθρο 19.
Στις 08-10-2012  η εγκατάσταση  ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ  μας ενημέρωσε με έγγραφό της (αρ. πρωτ. 9800/08-10-2012) ότι προέβη στις εξής ενέργειες :
Στις 04-10-12 τηλεφωνική και στη συνέχεια έγγραφη  ενημέρωση με απόδειξη παραλαβής  των πελατών της που είχαν παραλάβει  σουβλάκι χοιρινό μηχανής από την παρτίδα που δειγματίστηκε, για απόσυρση του προϊόντος.   
Στις 06/10/2012 ανακοίνωση στον τοπικό τύπο στην  εφημ. «Ενημέρωση» για  «απόσυρση μη ασφαλούς προϊόντος».
Επίσης διενεργούνται καθημερινές απολυμάνσεις, πραγματοποίηση δειγματοληψιών για τον έλεγχο των απολυμάνσεων, ενώ  έγιναν νέα δειγματοληψία  σε παρασκευάσματα κρέατος.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Κτηνιατρική Υπηρεσία ενήργησε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες  από τη νομοθεσία διαδικασίες και θεωρούμε ότι δίνεται με σαφήνεια απάντηση και στα ερωτήματα της εφημερίδας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: