Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων διέγραψε το 89% των χρεών δανειολήπτη-καταναλωτή μέλους του Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου.-          1-10-2012                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στην ευχάριστη θέση βρίσκεται για μια ακόμα φορά, Το Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου , να ανακοινώσει την δικαίωση υπερχρεωμένου μέλους του (από καταναλωτικά δάνεια ) από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων..

- Με την υπ’ αριθμ. 12/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων δικαιώθηκε πλήρως δανειολήπτης και μέλος του σωματείου μας. Η ανωτέρω απόφαση έκανε δεκτό το αίτημα του αιτούντος δανειολήπτη για ρύθμιση των οφειλών του έναντι των πιστωτριών τραπεζών και ρύθμισε αυτά ως εξής:
Από συνολική οφειλή 92.561,76 Ευρώ υποχρέωσε τον αιτούντα να καταβάλλει στους πιστωτές το συνολικό ποσό των 9.600 Ευρώ, σε χρονικό ορίζοντα τετραετίας. Διέγραψε δηλαδή από το συνολικό χρέος το ποσό των 82.961,76 Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 89% της συνολικής οφειλής. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων καθόρισε τις μηνιαίες καταβολές του οφειλέτη προς το σύνολο των δανειστών, στο ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως για τους επόμενους 48 μήνες.  
Αξίζει να σημειώσουμε τα κάτωθι:
1ον Η παραπάνω απόφαση έκανε δεκτό αυτούσιο το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών που πρότεινε ο δανειολήπτης-αιτούντας και επικύρωσε αυτό, όπως ακριβώς είχε στην ένδικη αίτηση.
2ον Εξαιρέθηκε από την ρευστοποίηση το αυτοκίνητο του δανειολήπτη, το οποίο είναι το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο, καθόσον το Δικαστήριο έκρινε ότι η εμπορική αξία του αυτοκινήτου δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον αλλά ούτε θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα..
3ον Τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με την διαμεσολάβηση του Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών  Ηπείρου βάσει του άρθρου 2 του Ν.3869/210.

        << Όπως αποδείχθηκε στο Δικαστήριο,  ο αιτών είχε περιέλθει από το έτος 2010 σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών του, η οποία  (αδυναμία ) δεν οφείλεται σε δόλο, ενώ εξάλλου η δανειακή του επιβάρυνση οφείλεται στην ανάγκη κάλυψης επιτακτικών βιοτικών του αναγκών, διότι σε προηγούμενη επιχείρηση που εργαζόταν, με πλήρη απασχόληση αμειβόταν σε περίοδο που η επιχείρηση αυτή αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα ως υπάλληλος με μερική απασχόληση και στη συνέχεια επί 8μηνο δεν του είχαν καταβληθεί τα δεδουλευμένα. .Άλλη πηγή εισοδήματος πέρα από αυτό που αποκερδαίνει από την εργασία του δεν διέθετε..=
Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο των Ρυθμίσεων, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη το εισόδημα του αιτούντος, τις βασικές προσωπικές και βιοτικές  του ανάγκες (ενοίκιο, διατροφή, ένδυση, υπόδηση, λογαριασμοί ΔΕΗ, κοινοχρήστων, κινητής τηλεφωνίας κλπ ) καθώς και την έλλειψη προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής του κατάστασης εξαιτίας των οικονομικών μέτρων που λαμβάνονται.-.  >>

Το Ινστιτούτο Καταναλωτών Ηπείρου  καλεί όλους τους δανειολήπτες να προστρέξουν στις; Διατάξεις του Νόμου 3869/2010, να εμπιστευτούν τις Πιστοποιημένες Ενώσεις Καταναλωτών και να είναι σίγουροι πώς η Ελληνική δικαιοσύνη στέκεται θεματοφύλακας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

 Για σωστή ενημέρωση  (δωρεάν ) για τον Νόμο 3869/2010 οι καταναλωτές –δανειολήπτες μπορούν να απευθύνονται στο  Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου στα Γραφεία του Θ.Πασχίδη 52 Ιωάννινα ,  τηλέφ. 2651065178 η 26510-65168.-


Δεν υπάρχουν σχόλια: