Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Κινητά τηλέφωνα / Ανεργία / Διαφορές στο διαδίκτυο 
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=a129ef78-5db0-48c2-8ab1-a11e0119abd3

Δεν υπάρχουν σχόλια: